Er fire måneder nok uddannelsestid?

Når man har beskæftiget sig med uddannelse af værnepligtige og oplevet en tjenestetidsnedsættelse, der medførte en afkortning af rekrutuddannelsen, er det helt naturligt at udvise stærk skepsis for et forslag, der vil nedsætte den samlede værnepligtstid til tre måneder.

Da man nedsatte rekruttiden i Flyvevåbnet fra tre måneder til to måneder, åbenbarede væsentlige problemer sig.. Vi, der var blevet hidkaldt for at gøre dette muligt, kom på en meget krævende opgave. Opgavens løsning forudsatte, at befalingsmændene i rekruteskadrillerne forstod deres pligt overfor de unge mennesker, vi skulle bringe tilfredsstillende gennem en to måneders rekruttid. Effektivitet og pædagogisk kunnen er essentiel, hvis man skal være med til at afbalancere samfundets krav til den værnepligtige mod til gengæld at sætte ham i stand til at overleve en krigssituation. Netop denne balance kræver omhu. Netop dette er min bekymring! Den værnepligtige skal uddannes til overlevelse. Ellers taber Danmark ungdom til ingen nytte. Danmark har pligt overfor sin befolkning. Uanset det øjeblikkelige fjendebillede – vi kender ikke fremtiden. Mon fire måneder er nok uddannelsestid? Ja, såfremt "lærerstaben" er supergodt uddannet. Men er den det? Belært af erfaring er jeg stærkt i tvivl. Jeg er ikke alene om denne tvivl. Kommando og Forsvarsminister. Pas nu godt på vores ungdom. Jeg havde regnet med, at de foreslåede 3 måneder blev til flere. Jeg havde ikke troet, at det kun blev til 4. Til gengæld håber jeg nu på, at man virkelig forbereder sig før effektuering af forsvarsforliget.