Er folkekirken blevet farisæisk?

Først vil jeg fra min pind her i Skørping tillade mig at takke Ruth Evensen fra Faderhuset for, at hun stod fast på den private ejendomsret, da hun først havde erhvervet sig og sin frikirke Faderhuset Jagtvej 69, også kaldet det nu nedrevne Ungdomshuset.

Kristendom 9. marts 2007 19:35

Det kan undre, at det eneste, en fond, Jagtvej 69 med en advokat, en domprovst hr. Anders Gadegaard og en fagforeningsmand fra 3F byg/nedriv i bestyrelsen, havde at byde de unge var et rottebefængt hus, Jagtvej 69. Deres tilbud var Ruth Evensen heldigvis standhaftig nok til at modstå. Nu har NORDJYSKE så (8.3.) fået tre præster til at tale imod fru Ruth Evensen og Faderhuset. Jeg vil derfor benytte lejligheden, fordi jeg også er præst ordineret i folkekirken, Århus Domkirke, pga. præsteløftet til at berolige nordjyderne, at fru Ruth Evensen og Faderhuset nok ikke var så tosset endda. Derfor tillader jeg mig først at spørge, om folkekirken er blevet farisæisk? Her bliver jeg nødt til at starte med min partifælle, kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder, og spørge ham, hvorfor skulle Samuelsskolen, Rødovre, som også hørte under Faderhuset, lukkes? Det har jo virkelig om noget været med til at give Faderhuset og fru Ruth Evensen vind i sejlene? Og fremstår undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder som en farisæer? I hvert fald virker det lidet troværdigt, når folkekirkepræsten i Anna Kirke fra Nørrebro, fru Susanne Voss Pedersen, (8.3.) udtaler sig om Jagtvej 69, Ungdomshuset, for hun burde da om nogen have sat sig ind i sammenhængen. Som svar til hende vil jeg blot stille et modspørgsmål, når hun siger, hun er træt af de få hundrede sønderslåede, der vil komme i Anna Kirke, mon hun overhovedet mærker noget til dem? Hvis hun blot bekymrer sig om sine dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser, så er der ingen, der hænger hende ud. Men fremstår hun ikke som endnu en farisæer i forhold til beboerne på Nørrebro? Af samme skuffe fremstår pastor Leif Vestergaard formand for foreningen Folkekirke og Religionsmøde, han tillader sig endda at sammenligne Ruth Evensen og Faderhuset med Tvind? Hvordan sammenhængen skulle være får vi først at vide, når artiklen behandler biskoppens forlængede arm, pastor Niels Underberg, der endda tillader sig at sammenligne Faderhuset, med Tvind. Han burde da nøjes med at sammenligne dem med en forening i folkekirken, som ejer lige så meget. Folkekirken kan ikke gå i sammenligningen, for de ejer flere hundrede gange så meget. Jeg kan ikke se andet end, pastor Underberg fremstiller sig selv og biskoppen for Københavns stift som endnu en farisæer, og så er ringen jo sluttet, når vi husker, at domprovst Anders Gadegaard var den første, der først optrådte farisæisk i denne sag, så man må spørge, har folkekirken ikke noget at tilbyde Nørrebro og de unge mennesker? Jeg har som præst selv aflagt præsteløftet, derfor det prekære spørgsmål.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...