Lokalpolitik

Er forudsætninger ændret?

Langt de færreste emner har givet anledning til så megen - og så ophedet - debat som Den tredje Limfjordsforbindelse.

Aldrig så snart stod Limfjordstunnellen færdig i 1969, før der var røster fremme om, at der hurtigst muligt burde etableres en tredje forbindelse, for allerede dengang, da privatbilismen først lige var ved at få et ordentligt tag i danskerne, var mange fuldt på det rene med, at antallet af trafikanter ville eksplodere, så hverken Limfjordsbroen eller Limfjordstunnellen ville slå til. For et halvt år siden nåede såvel Nordjyllands Amt som Aalborg Byråd så frem til en nærmest lokalhistorisk afgørelse, for begge steder viste der sig at være flertal for en linjeføring over Egholm. Og aldrig så snart har både ormanden for Venstres amtsrådsgruppe, Niels Kristian Kirketerp, og Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen (S) på det seneste tilkendegivet, at det haster med at få gennemført planerne, ikke bare for at få sat skub i Nordjylland, men også for at skabe en ordentlig infrastruktur, før teknisk rådmand i Aalborg, Henrik Thomsen (SF), gør opmærksom på, at dén diskussion så langt fra er til ende, for "jeg mener godt, at man kan rejse spørgsmålet om, hvorvidt Egholm-linjen er en rigtig løsning". Samtidig åbner Henrik Thomsen for, at Den tredje Limfjordsforbindelse snildt kan blive et tema i næste valgkamp om senest halvandet år. Tilbage står imidlertid, at der jo ikke er ændret noget som helst ved selve de forudsætninger, der for et halvt år siden førte til enighed i amtsrådet og byrådet. Presset på eksempelvis Limfjordstunellen er ikke blevet mindre - tværtimod er den fordoblet på 11 år. Og selvfølgelig kan man politisk vælge at ændre en beslutning bare for at ændre en beslutning - men i forhold til politikerne på Christiansborg er det vigtigt at signalere enighed for ikke at forplumre det endelige resultat. Enighed gør stærk over for landspolitikere, der nemt kan finde andre projekter at binde milliarder af kroner i. Endelig skylder man vel også de lodsejere, der ender med at lægge jord til Den tredje Limfjordsforbindelse, at holde fast i en bestemt løsning.