EMNER

Er grundlag læst?

REGERING:Liberal Alliances Ole Birk Olesen beskylder (15.10.) regeringen for at føre en uambitiøs økonomisk politik. I skrivende stund kan der rettes tvivl, om Olesen overhovedet har læst regeringsgrundlaget. For ansvarlighed og ambitioner er netop essensen af den politik, som den nye regering vil føre, så vi sikrer, at Danmark også om 5, 10 og 15 år er et fantastisk land at leve og bo i. I modsætning til den tidligere regering sikrer vi mindre ulighed, mere bæredygtighed og flere folk i arbejde. Vi kickstarter dansk økonomi for omkring 10 mia. kr., så vi får gang i væksten og flere folk i arbejde. Vi sikrer mindre ulighed ved bl.a. at afskaffe fattigdomsydelser som starthjælp og kontanthjælpsloftet. Vi sikrer, at alle danskere får den bedste behandling, hvis de bliver syge og får brug for hjælp. Vi prioriterer en ambitiøs klima- og miljøpolitik. Alt i alt sikrer den nye regering et mindre skævt Danmark og tager hånd om de problemer, som Danmark står overfor nu og i fremtiden. Så Olesens kritik får en ærgerlig bitter røst, når ansvarlighed netop er, hvad den nye regering står for.