Er Hals Havn ikke smuk nok?

Som alle efterhånden ved, har kunstfonden i Hals Kommune til hensigt at investere i en Exner-skulptur med placering på Hals Havns vestside. Kommunen har bevilget ekstra kr. 100.000, så kunstfonden kan bruge ca. 540.000 kr. på kunstværket. I den forbindelse kunne man gøre sig nogle overvejelser: 1. Har Hals Havn brug for en æstetisk indsprøjtning? Eller sagt på jævnt dansk: Er Hals Havn ikke smuk nok? Der er ofret mange penge på byggeri og anlæg på havnen - og heldigvis for det. Derfor fremstår havnen nu som en smuk og harmonisk arkitektonisk helhed. Dernæst er der selvfølgelig det allervigtigste: Den skønne udsigt over fjorden, som alle, både turister og fastboende, sætter stor pris på. Jeg tror næppe, at den tyske turist vil tage særlig notits af en (ja, undskyld mig) 15 m høj jernstage, når han står og nyder den flotte solnedgang over fjorden. 2. En halv million er mange penge. Man kan få rigtig meget kunst og kultur for de penge. Man kunne f.eks. vælge at yde en lidt større støtte til det traditionsrige skansespil, så de ikke hvert år må lide af økonomisk åndenød. Eller noget andet. Pointen er, at mange små tiltag nok vil gavne vores by mere, også rent turistmæssigt. 3. Da kommunen i sin tid udarbejdede lokalplan for Hals Havn, var et af nøglebegreberne, der dengang gik igen i alle sammenhænge, havnerelaterethed. Alt, der skulle foregå på havnen, skulle være havnerelateret, som det hed sig. Nu er det måske mig, der ikke har øjnet symbolikken, men umiddelbart kan jeg ikke få øje på sammenhængen: Fjord-havn-hav... smykke? Min associationskæde er i hvert fald sprunget. 4. Nu har jeg ikke foretaget egentlige statistiske undersøgelser, men jeg tror, at der er en generel modstand blandt Halsboerne. I hvert fald har jeg ikke talt med en eneste, der synes, at »Smykket« er en god idé. I bedste fald synes de, at den er overflødig - i værste fald, at den er direkte grim og malplaceret. Nu behøver al kunst jo ikke at være folkelig, men alligevel. Når I nu vælger at kalde det et vartegn for byen, kunne det måske være hensigtsmæssigt med bare lidt folkelig opbakning? Så - kære kunstfond. Tænk Jer nu om - kunst og kultur er vigtigt, men brug nu pengene med omtanke.