Børnepasning

Er Hjørring Kommune fri for phthalater?

Debat

Jeg anser mig selv for at være naturligt interesseret i min lille søns opvækst. Derfor forekom det mig meget naturligt at spørge til, hvilket legetøj, han fik tilbudt at lege med i dagplejen. Hvorledes har Hjørring Kommune fx håndteret phthalatforbuddet til børn under 3 år? - min kære dagplejemor vidste slet ikke, hvad jeg talte om. Hun kendte intet til de der phthalater, jeg nævnte. Jeg har fx kunnet konstatere, at en stor del af hendes legetøj bestemt ikke var af nyere dato. Desuden var der fx legetøjsmad m. velcro på gulvet - noget, som jeg i hvert fald har set beregnet til børn over 3 år og derfor ikke omfattet af totaltforbuddet mod phthalater. Jeg kontakter derfor Lene Nedergaard, som er den ansvarlige for legetøj i dagplejer-regi i Hjørring Kommune og spørger hende om, hvordan tingene forholder sig i Hjørring Kommune. Spørgsmålet var simpelt: hvad er der gjort for at sikre, at vores børn ikke leger med farligt legetøj, mens de er under jeres opsyn? Svaret var desværre, at hun ikke kendte til regelsættet omkring legetøj til småbørn i dagpleje, men det ville hun da finde ud af. Hvordan man kan have ansvaret for noget, man ikke kender reglerne for? Der gik yderligere 2 måneder uden, jeg fik svar på mit spørgsmål og jeg kontaktede derfor Lene Nedergaard igen. Men stadig intet svar, hun ville vende tilbage - dog kunne hun oplyse, at der ofte kan findes legetøj i dagplejen, der har over 10 år på bagen - selvom man fra Sikkerhedsstyrelsens side påpeger problemer ved gammelt legetøj. Endnu en måned er gået og min søn leger fortsat med legetøj, jeg ikke stoler på. Og ingen tager det åbenbart alvorligt. På få minutter kan man finde ud af, at miljø- og sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet 10 gode råd til indkøb af legetøj - hvorfor tager det flere måneder (indtil videre) for en offentlig instans med ansvar for vores børns trivsel at finde frem til samme viden? En hurtig søgning på nettet viser, at mange andre kommuner, såsom Ikast-Brande og København, har udarbejdet offentligt tilgængelige anvisninger til alle deres dagplejere om, hvordan de skal forholde sig til bl.a. legetøj og tvivlsomme voksduge. Hjørring Kommune har ikke engang styr på, hvilke regler, der gælder på området. Det er ikke særlig betryggende og jeg undrer mig over, at det er niveauet, man ønsker at sætte for fremtidige vælgere i Hjørring Kommune. Kan det være rigtigt, at man skal bosætte sig i de store kommuner for at være sikker på at lovgivningen bliver overholdt?