Brønderslev

Er humanismen i krise?

BRØNDERSLEV:Filosofi: Humanismen i krise eller humanismens kride? Det er temaet i Brønderslev Folkeuniversitet, hvor der i aften, tirsdag, holdes møde på Brønderslev Gymnasium og Hf-kursus, og aftenens indlægsholder er lektor Jørgen Jørgensen fra Hjørring Seminarium. Efter en repræsentation af nogle hovedlinier inden for den europæiske humanisme-tradition vil foredraget rette fokus på den kendsgerning, at en humanisme, hvor der ses bort fra den religiøse dimension i forståelsen af verden, og samfund ikke synes at være på højde med de aktuelle udfordringer. Den moderne verdens fragmentering og ønske om suspendering af religion og tradition i selvets og fornuftens favør har vist sig at være for énsporet. - Det rejser et afgørende spørgsmål, nemlig hvorledes det står til med humanismen efter religions-kritikken.