Er indholdet glemt?

EUROFORBEHOLD:12.2. skriver Carl Erik Aarøe, at statsminister Lars Løkke Rasmussen godt kan glemme alt om en eventuel afskaffelse af euro-forbeholdet. I læserbrevet bliver der henvist til kriserne i Grækenland og Irland. Endvidere bliver der henvist til, at de i Tyskland, Frankrig og Portugal samt de ovennævnte er godt træt af, at de skiftede valuta. For det første vil jeg blot pointere, at Hr. Aarøe har misforstået euro-forbeholdet eller, at han måske ikke har læst indholdet? Danmark er en del af "The European Exchange Rate Mechanism II" (ERM II), hvilket vil sige, at den danske Krone er lagt fast på Euroen ligesom, den var på D-Marken - en såkaldt fastkurspolitik. Økonomisk er der hverken synderlige fordele eller ulemper ved at være med i ERM II og stå uden for Euroen, og vores økonomiske situation ville forblive stort set uændret, hvis vi afskaffer eller fastholder forbeholdet. Dog som det ser ud nu, så bliver danskerne holdt ude for indflydelse, da det reelt er de store Euro-lande, der fastlægger vores monetære og økonomiske politik. Kommer vi af med forbeholdet, vil Claus Hjort eller en evt. centrum-venstre finansminister sidde med ved de faste månedlige møder, hvor politikken på de nævnte områder diskuteres, koordineres og harmoniseres. Desuden vil jeg også pointere, at fastkurspolitikken intet har at gøre med Danmarks økonomiske situation - dette er det finanspolitiske område, og her har EU stadigvæk ingen kompetencer. I Europæisk Ungdom ser vi derfor kærkomment på forslagene omkring finanspolitiske koordination, da dette vil stille Euro-zonen og resten af EU inklusiv Danmark bedre i en eventuelt kommende krise. Så hvad der virkelig må være spørgsmålet her er, hvorvidt det er muligt at have en økonomisk og monetær union uden en finanspolitisk union?