Er jura vigtigst?

Junibevægelsen siger, de er miljøvenlige, men er alligevel imod, at EU pålægger andre EU lande at straffe miljøsyndere.

MILJØ:Junibevægelsen siger, de er miljøvenlige, men er alligevel imod, at EU pålægger andre EU lande at straffe miljøsyndere. Junibevægelsen er en tværpolitisk bevægelse. Det skaber selvsagt lidt forvirring vedrørende deres linie på de mange forskellige politikområder, som EU lovgiver på, hvor det ikke handler om, hvorvidt man er for eller imod EU, men om hvad man mener om for eksempel miljø, arbejdsmiljø, ligestilling osv. Den forvirring søger de at komme til livs ved at forsikre, at de skam altid stemmer så miljøvenligt som muligt. Problemet er, at det ikke passer. En gang imellem kommer EU-modstanden i vejen for miljøsindet. Forleden vedtog vi i EU-Parlamentet, at EU i fremtiden skal kunne pålægge EU lande at straffe miljøsyndere. Det er et kæmpe fremskridt for den fælles miljøpolitik. For i dag har vi desværre store problemer med, at landene ikke altid er lige gode til at håndhæve de fælles regler, og det går ud over miljøet. Junibevægelsen mente imidlertid, at EU ikke skal blande sig i et lands straffelov. Men hvordan har de så tænkt sig at sikre, at den fælles EU-miljølovgivning bliver overholdt? I dag straffes nogle miljøforbrydelser over 300 gange hårdere i nogle lande end i andre. Og det betyder selvsagt, at det ikke er alle steder, at potentielle forbrydere er lige bange for konsekvenserne ved at svine miljøet til. Det er helt legitimt, hvis Junibevægelsen vil lade hensynet til ideologi og jura komme før miljøet, men så må man også vedkende sig konsekvenserne. Junibevægelsen mener, jeg ikke længere kan prale med, at de altid stemmer miljøvenligt. De gør det ofte, men ikke hvis juraen er dem imod.