Lokalpolitik

- Er kommunen solvent?

I NORDJYSKE 24. april er der et indlæg om budgetoverskridelser i kommunen på måske 33 mio. på et område for børn og unge. Det er almindelig kendt, at flere politikere mener det reelt kan blive mere

Aabybro, Syrenvej 12 Jens Dige ny formand for socialdemokarterenFoto: Lars Pauli

Aabybro, Syrenvej 12 Jens Dige ny formand for socialdemokarterenFoto: Lars Pauli

Vi er mange, der nærer store betænkeligheder ved kommunens økonomi, uanset borgmester Mogens Gade er ganske fortrøstningsfuld - bl.a. med henvisning til overskud på driften i 2008. Bekymringen er ikke selvhævdende begær eller personlig hetz mod borgmesteren - nej det er ængstelse for den økonomiske nød, som mange borgere og kommunalt ansatte frygter kommunen er i, når sandheden skal frem! Der er selvfølgelig politisk taktik i at vente med det reelle budskab? Er Jammerbugt kommune reelt insolvent, uden det må blive nævnt? Når den reelle kasseholdning sættes op imod hvad institutioner, kloakfond m.v. har krav på (opsparinger der ligger i kommunekassen) - ja hvad er der så tilbage til driften (kassebeholdning) uden optagelse af lån? Er de nævnte "tilgodehavender" i kommunekassen indregnet i den kassebeholdning som Mogens Gade nævner på 50 mio.? Hvordan harmonerer det kommunale budget med den økonomiske ansvarlighed, som Venstre altid påberåber sig at have patent på? Hvorledes vil finanskrisen påvirke udskrivningsgrundlaget, og dermed de reelle skatteindtægter til sin tid - der må jo allerede nu være lavet skøn herover? Det får vi intet at vide om. Henset til at en hævelse af skatteprocenten med 1 pct. ved sidste budgetlægning måske kunne indbringe 60 mio. kr. eller mere, så virker den økonomiske situation ikke betryggende - det er skammeligt! At vi bor et naturskønt sted i landet gør det ikke alene. 13 af 1000 borgere er langvarigt fattige - vi er på bundholdet blandt landets kommuner - i økonomisk nød kun overgået af Tønder, København og Langeland - ja, det oplyser NORDJYSKE 23. april. Skal det stadig være de "svageste skuldre økonomisk set", der skal holde for med nedskæringer af uhørt størrelse? At hæve skatten er bestemt ikke et mål i den socialdemokratiske politiske tankegang - tværtimod, men noget tyder på det er den eneste farbare løsning et år - eller mere. Vi lever i et "politisk vakuum", hvor besparelser et sted udløser forringelser på andre kommunale områder - "hunden fodres med sin egen hale"! Af Jens Dige, Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Jammerbugt, Syrenvej 12, 9440 Aabybro