Er kroppen på toppen?

Der er i tiden - med god grund - rigtig meget fokus på sundhedspolitikken. Den store KRAM-undersøgelse er blevet offentliggjort (5.10.).

Resultaterne viser, at der bør udløses nye mål for sundheden. Vi mener ovenikøbet, at realiteterne er noget mere alvorlige end de resultater, man nåede frem til. Der var bl.a. en langt større procentdel af højtuddannede brugere blandt svarpersonerne. Det overrasker os ikke, da undersøgelsen var meget omfattende, tog meget tid at lave, og vi har en kraftig formodning om, at de personer der måske har de største problemer med kost, rygning, alkohol og motion holdt sig fra at besvare spørgsmålene, da ens dårligdomme via besvarelserne blev slået fast hårdt og brutalt. Så hellere undgå at deltage. Men - undersøgelsen er alligevel et signal om, at der bør satses målrettet, koordineret og intensivt i.f.t. en sundhedspolitik. Undersøgelse på undersøgelse peger på dårlige kost og motionsvaner hos børnene og de unge, senest fortæller nye tal fra sundhedsstyrelsen, at under halvdelen af børn/unge mellem 11 og 15 år rører sig alt for lidt, spiser fast food og ser alt for meget tv. Det er særdeles glædeligt at Aalborgs rådmand for sundhed og bæredygtig udvikling Thomas Kastrup Larsen i den kommende tid vil topprioritere fysisk aktivitet og kost i.f.t. børn og ulighed i sundhed (5.10). Dejligt at Aalborg har fået en rådmand, der brænder for området. Det er desuden velgørende at læse formanden for DGI i Nordjylland Søren Konnerups kronik 7.10., hvor han fremlægger konkrete bud på tiltag inden for forenings og institutionsvirksomhed. Vi hæfter os især ved, at der bør udvikles samarbejder mellem kommunerne, foreningerne og SFO/DUS-området. Foreningslivet og DGI kan byde ind i SFO/DUS-området med idrætstilbud, der begejstrer, og giver mulighed for at afprøve mange idrætter. Dette passer fortrinligt ind i vores vison for en af vores profiluddannelser på pædagogseminariet, hvor vi igennem flere år har uddannet idrætspædagoger Mange af vores færdiguddannede idrætspædagoger er i dag beskæftiget i netop SFO/DUS¿erne, og gør en stor indsats for at få skabt en idrætskultur, der fokuserer på krop, bevægelse, idræt og sundhed. Pædagogerne og børnene vil sandsynligvis have meget stor glæde af et samarbejde med DGI. Også uddannelsesmæssigt ser vi muligheder i at etablere et samarbejde mellem seminariet og DGI omkring udviklingen af fagområdet og uddannelsen. På samme måde kan vi følge et projekt ¿Kroppen på Toppen¿, som er i fuld gang i mange småbørns og specialinstitutioner i Aalborg Kommune. Her handler det om med enkle midler, at få rettet fokus mod bevægelse i de indendørs og udendørs rum. Projektet kan være med til at anvise veje til at gøre det sjovt med fysisk aktivitet, og hvor børnene og de voksne bliver motiveret til bevægelse og aktivitet. Vi kan sluttelig føje til, at vi har meget stor succes med vores idrætslinje på seminariet, hvortil der er stor søgning, så det er kun glædeligt, at vi på den måde fra seminariets side kan bidrage med at styrke hele sundhedsprofilen indenfor institutionsområdet. [ Jørgen Andersen, Schleppegrellsgade 18, er seminarielektor, E-mail: ja.vestbyen@stofanet.dk. Og David Hundebøll, Lunden 12, Svenstrup, er seminarielektor. E-mail: dh@psem.dk