Lokalpolitik

Er lavmålet nået!

Brian Pedersen overrasker, skriver Stig Lundbo

Som replik på læserbrev i Nordjyske, af Brian Pedersen, skal lyde følgende kommentar. Om lavmålet er nået afgør læserne selvfølgelig selv. Min beskrivelse af Brian Pedersen er ikke grebet ud af den blå luft. Oplysningerne har jeg fra personer med tæt kontakt til ham. Jeg er fuldt ud klar over, at oplysningerne er med til at underminere Brian Pedersens politiske platform som SF'er, hvilket ikke er Socialdemokraternes problem. Overraskende er det dog, at Brian Pedersen ikke selv er bekendt med hans nære omgangskreds opfattelse af hans politiske adfærd. Brian Pedersen udtrykker, at han meget hellere vil bruge kræfterne på at indgå konstruktive samarbejder med de nu engang valgte byrådspolitikere. Netop for, at de sammen kan sikre borgerne i vores kommune en god service og positive udviklingsmuligheder. Hvis det virkelig er Brian Pedersens ønske og intention, hvorfor gør han det så ikke? Han kunne passende starte med, at ændre egen politiske ageren i byråd og udvalg. Og sluttelig en lille bemærkning til indlægget fra Fru. Ella Hansen. Socialdemokraterne har været i opposition i byrådet siden 1. januar 2010 - altså kun to år, og ikke fire. Det er muligt, at det føles som fire år, hvilket er fuldt forståeligt. Det er dog en selvforskyldt kattepine SF bragte sig i, i deres konstituering. Passende kunne så være at spørge, om SF's konstitueringsaftale med V og C på nogen måde har været fremmende for den politiske udvikling i Frederikshavn? Det er da underligt at have et rødt byråds flertal, som kun bruges til udmøntning af en borgerlig politik, anført af en blå borgmester.