Overenskomster

Er løn så vigtig?

Er lønnen da så vigtig?

Ja - og det er der vist ikke mange, der er uenige i. Men i den aktuelle konflikt er den vigtig både for den enkelte sygeplejerske og for det danske samfund. For os sygeplejersker er lønkravet på 15 pct. vigtigt, fordi lønnen for mange er væsentlig lavere end de 31.000 kr. pr. måned, som vores arbejdsgiver – Danske Regioner – opgiver. Desuden skal der ud af en procentvis lønstigning finansieres f.eks. seniordage og lokal løndannelse, som ikke alle får del i. Den lønstigning, vi kan se på lønseddelen, vil derfor være lavere end 15 pct.. I dag mangler der 2400 sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. Bent Hansen har tidligere i konflikten sagt at det, snarere end lønnen, er et spørgsmål om "at tale faget op", der er incitament til at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Men det er ikke rigtigt. Lønniveauet signalerer også anerkendelse og afspejler samfundets syn på vigtigheden af sygeplejerskers arbejde. Vores arbejde er ikke et kald mere. Det er en mellemlang, videregående uddannelse, og vores kvalifikationer er afgørende for, at patienterne får en kvalificeret sygepleje. Det vil vi lønnes for! Som borgere skal vi gøre os klart, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi ønsker. Skal det baseres på et velfærdssystem, som vi i Danmark plejer at være stolte af, nemlig et godt og gratis offentligt sundhedsvæsen med lige behandlingsmuligheder for alle. Eller har regeringen en dagsorden, der går ud på at holde de offentlige udgifter – herunder også vores lønninger – nede, og derved nedprioritere det offentlige sundhedsvæsen til fordel for det private? Sker der ikke en lønmæssig forbedring for sygeplejerskerne, kommer vi til at mangle endnu flere hænder. Det vil medføre en forringelse for patienterne i det offentlige sundhedsvæsen, og risikerer vi så ikke at få et A- og et B- sundhedsvæsen, hvor ikke alle har lige behandlingsmuligheder?