Lokalpolitik

Er nok nu nok? Eller....!

På Hjørring Byråds møde 25. november 2008 blev punkt 20 vedtaget med samtlige tilstedeværende medlemmers stemme.

Det betyder, at f.eks. samtlige kendte borgmesterkandidater til det nye byråd også har stemt for punktet. Punktet havde den uskyldige tekst "Revision af kvalitetsstandarder". Men den uskyldige tekst dækker bl.a. over, at modtagere af hjælp til rengøring som udgangspunkt skal have denne hjælp reduceret med 50 procent. Fremover skal hjælpen nemlig kun ydes hver 3. uge, hvor den hidtil har været ydet hver 2. uge. Kommunens dygtige og loyale medarbejdere har gennem de sidste uger været i gang med at udmønte den politiske beslutning til konkrete afgørelser. Og som jeg kan lytte mig til - og som jeg selv har overværet - er loyaliteten i forhold til den politiske beslutning naturligvis til stede og hjælpen reduceres som nævnt. Jeg vil opfordre alle, der har fået reduceret hjælpen, til at klage over afgørelsen til Klagerådet. Jeg tror ikke på at det hjælper ret meget, men det sender det tydelige signal til politikerne om, at "nu er nok". Det fremgår af dagspressen at kommunens økonomi stadig er ustyrlig,. Og hvis man kan reducere hjælpen med 50 procent uden protester, kan man nok også tage 75 procent!

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk