Er penge virkeligløsningen på alt?

Så er valgkampen slut, og mange sidder vist tilbage med en noget flad fornemmelse over, hvordan penge har fosset ud af landets førende politikere, der har forsøgt at udmåle alt i penge, og penge, som nok alligevel ikke er til rådighed i de ønskede mængder, når valgkampen er slut.

Tankevækkende er det også, hvordan landets førende politikere, har signaleret at penge er løsningen på alt! – og det ved vi almindelige borgere jo godt, at det er en lidt for enkel betragtning, for nu at sige det på nordjysk. Jeg synes f.eks, det er en anelse nedladende og menneskefjernt, når statsministeren gang på gang svarer på kritik af ældreplejen, med at der er bevilliget 500 mio. kr. ekstra til dette formål. Præcis og ligeværdig kommunikation her ville jo være at svare og dokumentere, at vi har sikret f.eks en halv time pr. uge mere hjemmehjælp, til hver af de borgere, der har brug denne ydelse. Ligeledes med undervisningsministeren, som jeg ikke synes bør give sig til at diskutere millionbeløb med skoleelever, men i stedet burde prøve at lytte til og forholde sig til de aktuelle problemstillinger i folkeskolen, og på de videregående uddannelser. Både indsatsen fra Ulla Tørnæs og tidligere undervisningsministre i Nyrup regeringerne står også i skærende kontrast til, at alle politikere i denne valgkamp fra hver deres front, fortæller hvor betydningsfuld det er med bedre uddannelse på alle niveauer, for at sikre folk et job både nu og fremover. Det er sikkert sandt, men så tag dog nogle forbedrende initiativer - mellem valgene. Jeg er godt nok konservativ, og sådan set glad for de skattelettelser som den nuværende regering har skaffet mig. Men jeg bliver noget bekymret, når jeg iagttager, især i større kommuner, hvordan forholdene – for eleverne i skolerne, de ældre på ældrecentrene og tillige for personalet - bliver forringet år for år, og som ikke er et rigt samfund værdigt. Og slet ikke når man tænker på, at politikernes prioritering dels rammer de børn og unge, der skal sikre den fremtidige velfærd, og dels rammer de ældre generationer, som vi kan takke for den velfærd, yngre og vi midaldrende har i dag. Så mit – om end meget naive - ønske til det kommende folketing er, at dets medlemmer vil gøre sig umage med, især via tv-mediet, at kommunikere noget mere præcist til borgerne. Ligeledes vil jeg håbe, at alle politikere i Folketinget vil øge deres ambitionsniveau en kende, da serviceforbedringer og skattelettelser ikke behøver at være et enten/eller, men et både/og. Ganske som de udfordringer især de eksportorienterede erhverv og landbrug/fiskeri til stadighed står overfor: De skal både øge produktionen, for færre omkostninger, og tilligemed sikre bedre vilkår for involverede medarbejdere for at klare sig.