Naturvidenskab

Er politikerne klar?

Ingeniørforeninger fra 12 lande har netop præsenteret deres anbefalinger til de kommende klimaforhandlinger.

KLIMA:Ingeniørforeninger fra 12 lande har netop præsenteret deres anbefalinger til de kommende klimaforhandlinger. Og budskabet er klart: Vi har allerede de teknologier, der skal til for at reducere verdens udslip af drivhusgasser til et bæredygtigt niveau. Det, vi mangler, er politisk engagement, lederskab og beslutningskraft! Dette hovedbudskab er essensen af de mange nationale klimaplaner og teknologiscenarier, som er blevet udarbejdet under projektet Future Climate, som IDA har været drivkraften bag. I projektet har de deltagende ingeniørforeninger udarbejdet klimaplaner, der til sammen viser, hvordan udslippet af drivhusgasser kan reduceres, således at temperaturen maksimalt stiger med to grader. Kigger man på de forskellige klimaplaner, er det en væsentlig konklusion, at energibesparelser er alfa og omega når verdens klimaudfordring skal løses. I den danske plan reduceres energiforbruget med ca. 50 pct. frem mod 2050 og i Tyskland reduceres det med 41 pct. Kun i den indiske plan, som er det eneste uland, der er med i projektet, forventes udledningerne at stige. På baggrund at de mange planer har projektets ”advisory board” og de 13 deltagende organisationer formuleret fem hovedanbefalinger til en aftale under klimatopmødet i København til december: 1. Verdens ledere må forpligtige sig på at indgå bindende aftaler for alle lande, således at det globale udslip af drivhusgasser topper før år 2020. 2. Alle lande bør forpligte sig til at udarbejde nationale reduktionsplaner der rækker frem til 2050 - før år 2012. 3. Der bør etableres rammer for fælles og internationale teknologiudviklingsprojekter. 4. Finansielle programmer for teknologioverførsel mellem i- og ulande bør etableres. 5. Der bør indgås fælles forpligtigende aftaler på transportområdet. Det er altså grundlæggende et positivt budskab, som verdens ingeniører videregiver til verdenssamfundet: Det kan stadig lade sig gøre at reducere udslippet af drivhusgasser, så temperaturstigningerne ikke løber løbsk. Udfordringen er, at det kræver politisk lederskab og beslutningskraft. Så Barack Obama, Hu Jintao og Lars Løkke Rasmussen: Kom ud af starthullerne og giv os de rammer, der er nødvendige for at skabe en bæredygtig fremtid.