Islam

Er præsteløftet uden betydning?

Alt for mange sognepræster er desværre ikke klare over, at den vranglære, som de ved aflæggelse af præsteløftet har forpligtet sig til at bekæmpe, også omhandler muhammeddanisme, altså islam.

Når f.eks. sognepræsten i Kristrup ved Randers ikke alene finder islam attraktiv, men også skriver og holder foredrag positivt derom, ja, så vil jeg mene, at det ikke er bekæmpelse af islam, der finder sted, men snarere mission for den nye ”attraktive” religion islam. Kan vi være tjent med det? Er præsteløftet helt uden betydning, så en sognepræst blot kan lade hånt om dette? Og alligevel opretholde løn, kjole, krave og præstegård til lav leje? Oven i købet fortæller han sine sognebørn, at Gud og Allah er den samme. Er denne folkekirkepræst da totalt uvidende om koranens indhold? I koranen står bl.a.: Forbandet være den, som siger, at Kristus er Guds søn. Vil Gud fornægte sin Søn og også forbande alle kristne? Med sådanne præsters vejledning - eller rettere vildledning - af deres sognebørn er det ikke så mærkeligt, at mange danskere bliver forvirrede og er lette ofre for islamisk mission og ikke ser farerne ved denne muslimske indvandring, ja sågar hilser den velkommen. Man forledes faktisk til at tro, at de islamvenlige præster ligefrem ønsker at berede vejen for islam, som ser ud til at blive den dominerende religion i Danmark i løbet af måske 25-30 år. Men vi er dog nogle, som stadig ønsker, og kæmper for, at Danmark skal bestå som et kristent land, ikke mindst også af hensyn til vore efterkommere. At vi også tvinges til at kæmpe mod mange af vore egne præster og andre gejstlige, det er simpelthen totalt uforståeligt og utåleligt. Der er åbenlyst heller ikke megen hjælp at hente hos de, der skal føre tilsynet med embedsførelsen og den rette forkyndelse.