EMNER

Er SF Stærkt Føjelig?

"Strukturer og mekanismer i samfundet skal i små og store skridt gradvist omdannes, så demokrati, frihed, social retfærdighed og bæredygtighed gøres til de bærende principper for samfundets omformning og udvikling. Det forudsætter en revolutionær proces, hvor et flertal i befolkningen gradvist afskaffer kapitalismen". Sådan hedder det i principprogrammet for SF, som egentlig står for Socialistisk Folkeparti, men måske snarere er en forkortelse for Stærkt Føjelig. I hvert fald virker der umiddelbart til at være noget føjeligt og bøjeligt over et for tiden meget samarbejdsivrigt parti, der i fuld fart bevæger sig væk fra den yderste venstrefløj for at overlade hængekøjen, de korslagte arme og de nedvendte mundvige til først og fremmest Enhedslisten, men også Det Radikale Venstre. I lyset af SF's meget store iver efter at blive hørt i forhandlingerne om bankpakke II - og dermed være i stand til at sige god for en vis form for nationalisering af bankerne? - er SF pludselig blevet midtpunkt for en rent ideologisk diskussion om sit principprogram i den seneste udgave fra 2003. For hvordan spiller de oprindelige tanker om at ville afskaffe kapitalismen egentlig sammen med i 2008 at ville "lege med" kapitalisterne? Ifølge partiformanden, Villy Søvndal - der trods sin titel selv har svært ved at forsvare partiprogrammet, som han godt kunne tænke sig holdt i mere nutidige formuleringer - er målet ikke længere at afskaffe kapitalismen, men derimod "at tøjle kapitalismen", som Søvndal har udtrykt det i et radioprogram. Det skal blive spændende at følge, om vælgerne ender med at synes, at det snarere er Socialistisk Folkeparti, der frivilligt har ladet sig tøjle. Som det krøllede multitalent Storm P. sagde for mange år siden i en helt anden sammenhæng (som en slags beskrivelse af det helt særlige, ofte meget pragmatiske danske sind): "Der skulle have været revolution - men så blev det regnvejr".