Er skagboer nogle sløve padder?

Lokalpolitik 18. september 2007 06:00

POLITIK: På seneste byrådsmøde i august redegjorde borgmester Erik Sørensen for behandlingstiden for byggesager i de tre tidligere kommuner, opfordringen kom fra byrådsmedlem Peter Nielsen, der mente at tiden var inde til at borgerne fremover kunne forvente en ensartet behandlingstid. Borgmesterens redegørelse viste da også at der førhen var tale om markante forskelle, således lå behandlingstiden i tidligere Frederikshavn Kommune på 4-6 uger, i Sæby på 12-16 uger, mens man i Skagen brugte hele 20-22 uger. Borgmester Erik Sørensen kom de tilsyneladen sløve Skawboer til undsætning, og begrundede den lange sagsbehandling med at der i Skagen var særlige hensyn til følsom natur, samt dyre matrikler, som her gjorde, at der måtte tages særlige hensyn, og ifølge borgmesteren bruges mere tid på sagsbehandlingen, nabohøring osv. Man fornemmede på Erik Sørensens redegørelse at sagsbehandlingstiden i Sæby og Skagen måtte i retning at Frederikshavner niveau, nye tal viste da også at man gik i den retning, Der skulle da heller ikke bruges mere tid end højest nødvendigt, det var nemlig ifølge borgmesteren lig med glade medarbejder, glade borgere, og glade virksomheder når tingene kunne klares i en ¿ruf¿ Lad mig her gøre borgmesteren opmærksom på, at således forholder det sig langt fra altid. Hurtig sagsbehandling er ikke nødvendigvis lige med god sagsbehandling, det vi bla. beboere her på vejen som er blevet bekendt med, i den konkrete sag her for området, har kommunens planmyndigheder i flere omgange givet omfattende dispensationer til udvidelser af en butik, uden at der forud er foretaget den nødvendige nabohøring, som planloven kræver. Har Borgmester Erik Sørensen gjort sig den tanke at der måske er ting som man i Sæby, og Skagen har gjort en tand bedre end her i Frederikshavn? Ellers må skawboerne jo være nogle ualmindelige sløve padder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...