EMNER

Er socialist et skældsord?

FOLKEPARTI:SF er i historisk fremgang! Det er regeringen og DF smerteligt klar over - og de forsøger derfor panisk at iværksætte skræmmekampagner, som mest af alt efterlader indtrykket af en børnehave. Senest forsøgte sundhedsministeren i en kronik at fremstille SF som et gammelt kommunistisk parti – og hvorfor dette udsagn er fuldstændigt grinagtigt og falskt, behøver jeg vel næppe at berøre yderligere. Det er åbenlyst, at regeringen er desperat. Måske skulle sundhedsministeren i stedet bruge lidt tid på at formulere nogle visioner på sundhedsområdet – ikke af hensyn til os, for vi har forstået at ministeren ønsker 50 pct. af vores sundhedsvæsen privatiseret – men af hensyn til hans venner i Venstre, der efterlyser ministerens visioner på sundhedsområdet. På samme måde er DF konsekvent begyndt at omtale SF som ”Socialistisk Folkeparti” – og det må jeg tilstå er direkte komisk. Siden hvornår er det blevet et skældsord at være socialist?! For mig – og alle jeg kender - er socialisme et absolut plus ord, da det sociale, forpligtende fællesskab – hvor man også tænker på andre end sig selv, jo er afgørende for at vores samfund kan hænge sammen. I opdragelsen af vores børn, påpeger eksperterne netop, at det allervigtigste er, at børnene udvikler sociale kompetencer - og er i stand til at udvise empati og omsorg over for andre mennesker. Det er samtidig velkendt, at et samfund kan vurderes på den måde, det behandler de fattigste på. Jo bedre de fattige bliver behandlet, jo mere velfungerende er samfundet. Og det er det, jeg som socialist stræber efter! Det er frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed, der er det centrale for Socialistisk Folkeparti – og det indebærer at skabe et samfund, der prioriterer at yde en værdig og ærlig omsorg for de svageste. At være socialist betyder kort sagt, at man grundlæggende elsker mennesker og naturen, og vil gøre alt for at sikre, at alle kan få det så godt som muligt, og der samtidig tages hånd om miljøet. ”Det ku’ være så godt” – lyder SF’s slogan - og det kunne det virkelig! SF kunne sagtens grave noget frem fra Venstres kapitalistiske ideologi. Vi kunne f.eks. gå tilbage til Madsen-Mygdal-perioden - og derved få bekræftet, at Venstres mission er at afvikle velfærdssamfundet. Men egentlig kan vi blot se på, hvordan vores samfund er i dag – efter de kapitalistiske kræfter længe har fået frit spil og bankernes grådighed har taget overhånd. Vi har finanskrise med stort F – og de fattigste i vores samfund har aldrig haft det dårligere i nyere tid. Den stigende sociale ulighed og voldskriminalitet vidner om et massivt omsorgssvigt fra regeringens og DF’s side. De har brugt deres kræfter på at fremme den personlige grådighed – og har forsømt det sociale fællesskab, som er ansvarlig for, at personer, som står svagt, får hjælp og støtte til at komme ovenpå. Og se bare på den grusomme måde de nedbryder vores flygtninge, og deres børn på, i asylcentrene. Se på de mange mennesker, der lever i fattigdom. Og se på den måde integrationen er slået fundamentalt fejl. Hvor er næstekærligheden blevet af? SF vil tilbage til de gamle trygge værdier med hovedfokus på solidariteten, fællesskabet og miljøet frem for den nuværende ”mig mig mig” mentalitet – for det er sådan, at mennesker har det bedst. Derfor er vi mere end stolte af at kunne kalde os for et ”socialistisk folkeparti” – men det er også i orden bare at kalde os SF.