EMNER

Er tiden løbet fra lokalt gadelys, spørger formanden for gadelyset i Rørbæk

Ernst Laur­sen me­ner, at kom­mu­nens over­ta­gel­se af det lokale ga­de­lys has­tes igen­nem.ar­kiv­fo­to: ben­te po­der

Ernst Laur­sen me­ner, at kom­mu­nens over­ta­gel­se af det lokale ga­de­lys has­tes igen­nem.ar­kiv­fo­to: ben­te po­der

Af Ernst Laursen fmd. Rørbæk kultur og borgerforening. Nørregade 5, Rørbæk ANTIK?: Det påstås der i avisen den 30/9, af Flemming Frisgård Terndrup, samtidig siger han, at han vil føle sig til grin, hvis kommunen sælger om få år til et forsyningsselskab. Men det er jo det som sker mange steder, og i den sammenhæng har han 2 kasketter på, for han er også formand for Himmerlands EL forsyning . Det er ikke sikkert at det er hensigten nu, men man kan jo ikke binde Rebild Kommune længere end til næste valg. Jeg ved også godt, at i forhold til tidligere, hvor det forlød, at de foreninger som havde penge, skulle aflevere dem, er det ændret således, at de penge der er opsparet i et bysamfund får lov at blive der, har gjort at man er mere villig til at give det hele til kommunen. Hvis de unge i en by ikke ved hvad en gadelys forening er, vil jeg sige at det er foreningens egen skyld. Jeg tror at alle borgere i en by ved, at man har et menighedsråd, uden at de overrender kirken. Her i Rørbæk er gadelys foreningen for flere år siden slået sammen med kultur og borgerforeningen. Det vil sige at vi har to foreninger. Idrætsforeningen som tager sig af idrætten og de unge, kultur og borgerforeningen som varetager gadelys, forsamlingshus, flag alle` m.m. og det fungerer udmærket. For få år siden blev vi tvunget til at lave et nyt gadelysanlæg, fordi byen skulle kabellægges. Det har vi bestræbt os på at få betalt, og vi har fået de 2/3 del betalt, så derfor vil vi føle os til grin, hvis vi skulle give det hele til kommunen, uden at få noget igen. At det ikke skulle kunne lade sig gøre, at vurdere et gadelys anlæg, som påstået af Gert Fischer på Rebild mødet, nægter jeg at tro på. Der er lavet så mange nye anlæg de sidste år, så kan det også lade sig gøre at finde en gennemsnits pris på en gadelampe, det er vist kun en viljesag. Hvorfor det skal være dyrere med gadelys i en privat forening end i kommunal regi, er også svær at forstå. De tal der blev lagt frem på mødet i Rebild, var jo en blanding af med moms og uden moms, så disse kan ikke direkte sammenlignes. Hvorfor skal det hele hastes igennem? Lad os få nogle klare forståelige standpunkter, for og imod kommunal gadelys, kontra private foreninger, fra sammenlægningsudvalget, det mangler vi for at kan tage stilling til oplægget, og vi mangler også et prisoplæg for begge dele. Vi har generel ikke noget imod den kommunesammenlægning som forestår, og vi har heller ikke noget imod at gadelys er et kommunal anliggende, men vi har noget imod den uretfærdighed som er lagt for dagen, ved at Rebild vil overtage vores anlæg uden at betale for det, når man andre steder overtager anlæg hvor næsten det hele er gæld Vi vil indkalde til et borgermøde d. 14 november, og forelægge det meget spinkle oplæg vi har fået, for at høre borgernes mening om, vi skal aflevere borgernes arbejde gennem flere år til kommunen kvit og frit eller vi skal kæmpe for vores ret til selv at bestemme over vores eget anlæg, som vi har gjort i mange år. Jeg håber at borgerne siger helt klar nej, som sagen ligger nu. Der var ingen hjælp at hente, da det skulle etableres, så nu føler vi at nogen forsøger at tage r. en på os. Jeg håber også at andre foreninger tænker sig godt om.