Er tilliden væk?

FOLKESKOLE:Børne- og undervisningsminister Christine Antorini har foreslået at sende konsulenter ud på alle landets folkeskoler for at kontrollere undervisningens kvalitet. Jeg undrer mig, for af regeringsgrundlaget fremgår, at "vi viser lærerne tillid og giver dem mere tid til at undervise. Regeringen lægger i deres regeringsgrundlag op til at vise lærerne tillid, men i stedet gør den det stik modsatte ved at indføre mere kontrol. Lærerne bruger i dag en meget stor del af deres arbejdstid på administration, evaluering og møder. Det problem løses ikke med flere kontrol- og evalueringsinstanser - tværtimod tager det tid fra undervisningen. Af regeringsgrundlaget fremgår det desuden, at: "regeringen vil se positivt på ansøgninger fra kommuner, der ønsker at dispensere fra reglerne om kvalitetsrapporter, elevplaner og andre centralt fastsatte regler". Forslaget er uambitiøst, og regeringen bør i stedet rydde ud i de mange regler og administrative byrder. Regeringens tillid består altså i, at lærere og skoleledere allernådigst kan fritages fra centralt dikterede metoder og regler. Ikke bare sådan lige, men hvis de indsender en ansøgning. Det er - for at sige det mildt - ikke særlig ambitiøst. Hvis regeringen virkelig mener, at den vil vise folkeskolen mere tillid, burde den udstikke en overordnet vision og mål for skolerne og så lade det være op til skolerne selv, hvordan de vil klare opgaven.