Er vi gået bankerot?

Man skulle næsten tro, at Danmark er gået statsbankerot.

Kulturen har dårlige vilkår. Flere teatre må måske lukke på grund af manglende tilskud. Museerne klager over manglende bevillinger, f.eks. til indkøb af kunst, hvorved kulturarven går tabt for Danmark. Kulturminister Brian Mikkelsen vil privatisere kunst og kultur. Han mener, at sponsorer skal overtage en større rolle for museernes økonomi. Efter statsbankerotten i 1813 fik vi guldalderen, en rig kulturperiode med malerkunst, musik, digtning, ballet m.v. Man sagde den gang: ”Fordi vi er fattige, behøver vi ikke også at være dumme”. Men i dag, hvor vi er så rige som aldrig før, har kulturen dårlige vilkår. Det er lidt besynderligt. Privatforbruget er stort. Boligerne bliver større og større. Mange har to eller tre biler, fladskærme, samtalekøkkener, boblebad, swimmingpool, flere udenlandsrejer hvert år osv., men kulturen har dårlige vilkår. Ikke kun kulturen har det dårligt i disse år. Også de offentlige bygninger og anlæg forfalder. Skoler, sygehuse, veje, jernbaner forfalder. Og kommunerne bliver kørt i stram snor. Årsagen til de miserable forhold er VK-regeringen og det herskende VKO-flertals politik. Skattestoppet og skattelettelser for de mest velhavende medfører de miserable forhold i landet. Vi må håbe, at VK-regeringen og VKO-flertallet i Folketinget forsvinder ved næste valg, så der kan blive rettet op manglerne. Landet trænger til en ny regering og et andet flertal i Folketinget.