Er vi klædt på til at håndtere en ulykke?

Læserbrev

FØRSTEHJÆLP:Til hverdag går jeg ikke rundt og spekulerer på alle de uheld, der pludselig kan ramme mig og folk omkring mig. Men efter at have læst Er du sikker? magasinet, som TrygFonden har sendt rundt med posten, kom jeg alligevel til at spekulere over, hvor forberedte vi egentligt er, hvis en af vores nærmeste pludselig skulle få et hjertestop eller komme ud for en anden ulykke. Det siges, at danskerne generelt ikke er gode nok til at yde førstehjælp sammenlignet med landene omkring os. Derfor synes jeg, det er godt, at der på initiativ fra TrygFonden sættes fokus på området, så skolebørn lærer at give hjertemassage, og der bliver ophængt hjertestartere rundt om i landet. Her i Aalborg hænger syv hjertestartere - blandt andet på Tech College Aalborg og i Gigantium, hvor der kommer rigtig mange gæster hvert år. Der hænger flere i regionen, men der er stadig områder, hvor der er langt til nærmeste hjertestarter. Det har været oppe at vende, om førstehjælpskurser på den ene eller anden måde skal være obligatoriske. Et skridt på vejen er, at kurset nu er obligatorisk, når man tager kørekort. På min egen arbejdsplads har vi haft en gruppe på førstehjælpskursus, så der altid er nogen i nærheden, hvis nogen kommer til skade. Men fx i kommunale institutioner som vuggestuer, børnehaver og folkeskoler er det også relevant, at der er en koordineret ordning, så der er altid er voksne til stede, der kan yde førstehjælp, hvis der er behov for det. Der er valg til TryghedsGruppens repræsentantskab i disse uger, og her skal vælges folk, som får indflydelse på TrygFondens projekter her i Nordjylland. Jeg ved, at en af kandidaterne, Henrik Sørensen fra DESMI, vil arbejde for at flere nordjyder lærer førstehjælp.