EMNER

Er vi kun en slags stamme i EU?

FORFATNING: Hvad Dansk Folkeparti hele tiden har sagt, nemlig at EU-forbundsstaten er lige på trapperne, er blevet bekræftet af det socialdemokratiske medlem af EU parlamentet, Torben Lund. I årevis har DF advaret imod den vej, som EU var på vej imod, men vi er hver gang blevet tudet ørerne fulde om, at vi bare var nogle nationalistiske sortseere, som var bange for det fremmede og levede i en Morten Korch-drømmeverden. Nu er Torben Lund kommet med sine udsagn om forslaget til den nye EU-forfatning, hvor han på det kraftigste anbefaler et nej til EU, hvilket har gjort Mogens Lykketoft og resten af S-toppen godt gal i skralden, idet Torben Lund åbenbart ikke havde fået "carte blanche" til at udtale sig (hvem sagde top styring?). Vi må konstatere, at den færdige forfatningstraktat er på plads, og at den indebærer en egentlig statsdannelse, som truer de europæiske nationers selvstændighed, idet den nye artikel stadfæster statsdannelsen ved, at Unionen får sit eget officielle flag. Den fastslår at unionens officielle valuta er euroen, samt at Unionen får en officiel nationalhymne, nemlig "Ode til Glæden" fra Ludwig van Beethovens niende symfoni. Ydermere får den 9. maj status af nationaldag for Unionen. Ikke uventet er det alt sammen et kopi af den franske forfatning, hvilket ikke kan undre, når man ved hvem, som er formand for EU-konventet. Ligeledes får Unionen udover en formand en udenrigsminister samt en Unionsdomstol, og i forvejen har vi jo en EU-centralbank. Eksempelvis må en kommissær ikke søge eller modtage instruktion fra sin nationale regering, og hvis Unionen mener, at den har mere brug for magt, kræver det kun enstemmighed i Rådet og godkendelse fra Europa-parlamentet, ingen ratificering eller folkeafstemning er nødvendig Vi vil fremover få dobbelt statsborgerskab, idet vi alle får et unionsstatsborgerskab ved siden af vores nationale statsborgerskab. Det danske folk skal efter formanden for EU konventet, den tidligere franske præsident, Giscard d`Estaings mening, behandles som en slags stamme, et oprindeligt folkefærd - ikke som et suverænt folk, hvilket fremgår af EU grundlovens artikel to. Samtidig er det en kendsgerning at forfatningen er i strid med den danske Grundlov, når EU får direkte lovgivningsbemyndigelse uden om Folketinget. Nationalstaterne skal afgive kompetence til Unionen og her taler man om to former for kompetence, nemlig Enekompetencer: Kun EU-lovgivning kan give medlemmerne ret til at lovgive og Delt kompetence: Både Unionen og medlemsstaterne må lovgive, men Unionslovene fortrænger national kompetence til at lovgive. Der står i artikel 1-32: En europæisk lov er en almengyldig lovgivningsmæssigt retsakt. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Eksempelvis står der i artikel 1-36: Medlemsstaterne træffer alle de nationale foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre Unionens juridiske bindende retsakter. Når man taler om Europa-Parlamentets tilskud, anvendes der i dag mange kræfter på at sikre de store partier tilskud fra EU (en dybt udemokratisk ordning i forhold til f.eks. JuniBevægelsen og Folkebevægelsen mod EU, som ikke kan modtage tilskud og på at sikre medlemmerne højere vederlag, lavere skat og fortsatte betydelige skatteindkomster ved siden af. F.eks. får en såkaldt A5-embedsmand i EU (dvs. en medarbejder med en universitetsgrad) udbetalt ca. 50.000 kr. om måneden efter skat. Topembedsmænd i EU får udbetalt mere end 100.000 kr. om måneden efter skat. Det vil sige mere end dobbelt så meget som den danske statsminister. At der så samtidigt er rod i EU's årlige budget, på mere end 700 mia. kr. fortæller jo bare at dette projekt ikke har styr på noget som helst. Desværre er den almindelige borger ikke på nogen måde klar over, hvad der foregår, idet alle ændringer bliver behørigt pakket ind i beroligende vendinger, og så bruger man "salamimetoden". Så glider det nemmere ned.