Lokalpolitik

Er vi så fattige?

I disse dage indleder amtsrådet budgetbehandlingen for 2006. De er underlagt en fast økonomiaftale, som Amtsrådsforeningen har indgået med regeringen. En endog meget stram aftale. Vi har jo skattestop her i landet.

Der skal præsteres besparelser på omkring 100 mio., inden regnestykket går op. Det står i skærende kontrast til sidste uges finanslovsudspil fra finansministeren, der var der da ingen grænser for hvor mange penge, der var i kassen. Ja, pengene nærmest fossede ind i statskassen. Det er da også en kendt sag, at gennemsnitsdanskeren har fået flere penge mellem hænderne. Men hvorfor er det så, at vi ikke har råd til at bruge lidt mere på de svageste i samfundet? Hvorfor er det nødvendigt at sætte taksterne på busser op med 10 pct. for at få det hele til at nå sammen? Hvorfor er der ikke råd til at forbedre lokalerne i vore uddannelsesinstitutioner, så de er i orden til den nye gymnasiereform? Hvorfor skal sygehusvæsenet spare over en bred kam for at få råd til at sende patienter på privathospitaler for 25 mio. kr. De psykisk syge og børn og voksne på de sociale institutioner går heller ikke ram forbi. Er vi virkelig blevet så fattige i dette land, at vi ikke tilbyder de syge og de handikappede den pleje og omsorg de med rimelighed kan forvente.