Er vores krone stærk nok?

Vi har en finanskrise, der blandt andet gør, at bankerne efter mange års medvind pludselig har fået det svært.

Det skal vi rette op på. Ikke for bankernes skyld, men for bankkundernes - uanset om de er private eller virksomheder. Den danske regering arbejder på en plan for at støtte de danske pengeinstitutter uden ukritisk at kaste penge efter dem. Det er godt, men der er en hage ved situationen i Danmark. En hage som kan betyde, at det kan komme til at vare længe før Danmark igen får en banksektor, der lever op til sin eksistensberettigelse ved at fungere som den smørelse, der holder maskinen igang. Situationen er nu, at også sunde og solide virksomheder har svært ved at skaffe likviditet i form af kassekreditter eller lån og det er gift for Danmarks økonomi. "Danmarks økonomi er sund". Dette faktum er blevet gentaget til bevidstløshed i de seneste måneder. Det er rigtigt, at den danske økonomi er sund, men den er også lille i global sammenhæng. Den danske økonomi eksisterer ikke i et tomrum. Eksempelvis kan bankerne ikke nøjes med at låne fra Nationalbanken. Bankerne skal ud på det internationale lånemarked for at skaffe penge. Dette marked kaldes interbankmarkedet og det har ikke tillid til den danske krone. På trods af garantier til danske pengeinstitutter og støtteerklæringer fra blandt andet den Europæiske Centralbank til den danske krone så er kronen en lille valuta. Det er langt fra en fordel på et internationalt marked, der er præget af stor nervøsitet og uvilje mod at tage en risiko. Danmark er jo ikke det eneste land, hvor regeringen har måttet ty til finansielle hjælpepakker. Det er nærmest et globalt fænomen for tiden. I den stemning anser markedet Danmark for en risiko. Vi er meget små i global målestok. Markedets vurdering er, at den danske krone meget hurtigt kan komme under pres fra internationale spekulanter og en eventuel kommende hård opbremsning i dansk økonomi som følge af krisen kan have store konsekvenser for kronekursen. Det betyder at de danske pengeinstitutter har svært ved at skaffe valuta til en fornuftig pris. Dermed kan de ikke opfylde den funktion de har i den danske økonomi. Vi har allerede set en konsekvens af dette. Den danske nationalbank måtte sætte renten op, hvor vore europæiske partnere satte renten ned. Dette skyldtes risikoen for, at kronen kunne komme under pres. I stormvejr søger man ly. Det er gammel - og indlysende - visdom. Vi har ikke mærket meget til, at Danmark står udenfor Euroen mens det gik godt i Danmark og globalt. Den danske rente har dog hele tiden måttet være svagt højere end renten i euroområdet og det var irriterende at skulle veksle, når vi skulle til euroland. Nu, hvor krisen strammer til, kan det som jeg forhåbentlig har gjort det klart, have særdeles negative konsekvenser for dansk økonomi, hvis vi fortsat vælger at stå uden for Euroen. Euromodstanderne kalder dette for utidig indblanding i sagen, men det ER jo netop sagen. Vi har brug for at være medlem af EUs fællesskab på det pengemæssige område for at bevare vores selvstændighed. Jeg håber at statsministeren snarest muligt udskriver valg om i hvert fald Danmarks forbehold for Euroen. Jeg mener at valget er indlysende. Vi skal stemme ja til euroen.