Erfaren kvinde kan gavne universitetet

Det bliver Birgitte Possing, seniorforsker, dr.phil ved Rigsarkivet, der afløser museumsdirektør Allis Helleland i bestyrelsen for Aalborg Universitet. Helleland trak sig i efteråret på grund af manglende tid, og afløseren deltager i sit første bestyrelsesmøde 2. marts næste år.

Med det nye medlem får bestyrelsen tilført en bred erfaring på såvel leder- som forskningsplan. De seneste fire år har 52-årige Birgitte Possing været direktør for Danmarks Humanistisk Forskningscenter, som blev nedlagt tidligere i år, efter at have opnået stor dansk og international anerkendelse. Den post såvel som de foregående år som forskningschef ved Nationalmuseet og som formand for Kulturministeriets Forskningsudvalg har givet hende et sjældent stort og detaljeret overblik over den humanistiske og kulturhistoriske forskning. Et overblik, der også skal komme AAU til gode: - Her i landet har vi næsten et forskningsmæssigt overflødighedshorn, men jeg håber at kunne bidrage med at skabe mere samarbejde og mere netværk. I bestyrelsen skal vi virke som katalysatorer for både sektorer og personer, siger Birgitte Possing. Da Danmarks Humanistisk Forskningscenter blev nedlagt, fik hun tilbudt flere forskellige stillinger, men valgte Rigsarkivet: - Jeg har efterhånden indsamlet nogle erfaringer, som jeg gerne vil bruge, mens jeg er her. Derfor valgte jeg - i hvert fald for en periode - at være forsker fremfor leder. Så er det jo herligt at få en opfordring til at være med i en universitetsbestyrelse. Aalborg Universitet vil ikke være fremmed grund for det nye bestyrelsesmedlem. Efter at være blevet cand.mag i historie og etnografi ved Aarhus Universitet var hun undervisningsassistent i to år ved AUC, som det hed dengang, i 1978-80. Siden har hun blandt andet forsket ved Aarhus Universitet, Danmarks Lærerhøjskole og Det Kongelige Bibliotek. En væsentlig del af hendes arbejde har været koncentreret om arkiver, museer og biblioteker - som for eksempel moderniseringen af Håndskriftsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek. I 1992 blev hun dr.phil. på en disputatsen "Natalie Zahle. En Biografi om køn, dannelse og magtfuldkommenhed". Ordet køn er ikke valgt tilfældigt. Birgitte Possing er feminist, og hun anser en nogenlunde ligelig kønsfordeling på alle planer for at være af stor betydning. Hun nøjes dog med at smile venligt, når man i samme åndedrag nævner en væsentlig opgave, som AAU's bestyrelse står overfor i foråret: ansættelse af rektor.