Canada

Erfaringer fra Thy bag ny energilov i canadisk delstat

Ontario indfører den 1. juni i år en ny lov for vedvarende energi, der bl. a er kommet i stand på baggrund af erfaringerne fra Thy og Mors

Erfaringer fra Thy og Mors har nu afstedkommet en ny energilov i den canadiske delstat Ontario. Delstatens energiminister, George Smitherman (th.) besøgte i juli i fjor bl.a. Snedsted varmeværk. Arkivfoto: Christina Larsen

Erfaringer fra Thy og Mors har nu afstedkommet en ny energilov i den canadiske delstat Ontario. Delstatens energiminister, George Smitherman (th.) besøgte i juli i fjor bl.a. Snedsted varmeværk. Arkivfoto: Christina Larsen

Da energiministeren i den canadiske delstat Ontario, den liberale George Smitherman, i juli i fjor var på studietur i Europa besøgte han blandt andet Thy og Mors. Den dengang nytiltrådte minister var da også efter eget udsagn "very impressed" - altså meget imponeret - af de mange decentrale energiløsninger han så i Thy og på Mors. Hans erfaringer har nu udmøntet sig i en ny energilov i delstaten - en lov, der træder i kraft 1. juni i år. Besøget i nordvestjylland i fjor var arrangeret af Folkecenterets forstander Preben Maegaard. Læs mere i Thisted Dagblad fredag

Forsiden