EMNER

Erfaringer maner til eftertanke

Norge er fortsat optaget af tvangsbortadoption årtier efter, at der blev givet lovmæssig hjemmel til det

OSLO:Danmark skal tænke sig godt om ved eventuel ændring af adoptionsloven mod flere tvangsbortadoptioner, sådan som bl.a. fagfolk i og uden for Nordjylland og flere politikere gennem længere tid har talt for. Det viser erfaringerne i Norge, som i 1996 ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev dømt for at have begået brud på menneskerettighedskommissionens artikel 8 om respekt for familielivet. Nordmændene havde været for hurtige til at fjerne et barn fra moderen og havde ikke givet hende mulighed for at vise, om hun kunne leve op til sit forældreansvar, mente man i Strassbourg. Sagen, der den gang tiltrak opmærksomhed langt uden for Norges grænser, skræmmer stadig myndighederne, der som en konsekvens af sagen ændrede praksis og vedtog en ny børneværnslov. Nu knap10 år efter skal Stortinget i næste måned vurdere, om loven fortsat fungerer godt nok. Om retstilstandene er i orden. Men selv om Norge er optaget af tvangsbortadoption årtier efter, at der første gang blev givet lovmæssig hjemmel til det, skyldes det først og fremmest hensynet til barnets tarv, siger de. Adoption anses fortsat for i enkelte tilfælde at være en god løsning for barnet, siger Tone G. Smith, afdelingsleder i Børne- og familiedepartementet, der af Stortinget er blevet bedt om at undersøge erfaringerne. Står det til Audun Edvardsen, der som jurist og fylkesnemndleder er med til at bevilge adoption mod forældrenes vilje, må der gerne finde en liberalisering sted. - Et barn kan livet igennem have glæde af at være et fuldt ligeværdigt medlem af en familie. Men man må ikke bruge bortadoption som et socialpædagogisk tiltag dér, hvor alt andet er slået fejl, sådan som det fra flere sider i Danmark er foreslået, advarer han. - Adoption må først finde sted, når barnet har fået det bedre. Når det i en vis forstand allerede tilhører en familie. Man kan ikke reparere en dårlig plejefamilie ved adoption. LevGodt forside og side 2