Lokalpolitik

Erhverspark skal sætte skub i Brovst

Iværksættere og andre erhvervsfolk tilbydes lokaler i nybyggeri

BROVST:Brovst Erhvervspark er navnet på et projekt, som skal sætte yderligere gang i udviklingen i Brovst Kommune. Erhvervsparken vil i bedste fald vil være en realitet inden for et års tid med lokaler til iværksættere og andre erhvervsdrivende. Det er et hurtigtarbejdende udvalg, nedsat efter Brovst Kommunes landdistriktskonference i januar, hvor ideen om et iværksætterhus blev født, der nu er klar med et udspil: Brovst Erhvervspark skal være et tilbud til virksomheder af vidt forskellig karakter og med vidt forskellige lokalebehov. Alt fra rugekasser og opefter. Erhvervsparken vil blive indrettet efter brugernes behov, så de får lige bestemt det, de har brug for, til en overkommelig pris. Der satses på fleksibelt, billigt byggeri i vedligeholdelsesfri materialer som beton, stål og glas. Udvalget har fundet frem til tre placeringsmulighedder for Brovst Erhvervspark: Vangen Terndrupvej Den tidligere SiD-bygning i Vestergade Hvis der er behov for det, kan der blive aktiviteter alle tre steder: Tungere industri ved Terndrupvej, lettere industri i Vangen, og IT- og kontorlokaler i bygningerne i Vestergade. Indtil videre er der 10-15 personer og virksomheder, der har vist interesse for at få lokaler i den kommende erhvervspark. For dem og andre interesserede vil der blive holdt et offentligt møde om projektet i byrådssalen mandag 23. maj. - Efter dette møde vil det være muligt at gå i konkret dialog med de interesserede, så vi kan få fastlagt behovet for lokaler, siger borgmester Mogens Gade. Ingeniør Jørgen Lindgaard Christensen understreger, at projektet har den store fordel, at det kan begynde med noget konkret i og med, at man har nogen, der er parate til at rykke ind i erhvervsparken fra starten. Erhvervschef Knud Christensen tilføjer, at der vil blvie liv i erhvervsparken fra den første dag, idet erhvervskontorets aktiviteter vil blive flyttet derud. Det vil betyde masser af trafik til og fra kontoret. Jørn Simonsen, formand for erhvervs- og turistforeningen, påpeger, at en erhvervspark også kan være en fordel, når virksomheder skal gennemføre generationsskifte. Endelig nævner arkitekt Ole Sørensen, at der er lagt op til et fleksibelt byggeri, der kan blive harmonisk trods forskellige ønsker om byggehøjder med videre. Og der er taget højde for gode tilkørselsforhold. Arbejdsgruppens næste opgaver bliver nu at få udarbejdet en finansieringsmodel, og at få dannet et ejerselskab og et driftsselskab. Gruppen venter at kunne skaffe midler fra bl.a. Brovst Erhvervsinvest og Erhvervsfond Han Herred.