Lokalpolitik

Erhverv i konflikt med vandet

Hvor højt drikkevands- interesser skal prioriteres i forhold til erhvervshensyn er et svært valg i råstof-planen. Politikerne kræver mere viden inden afgørelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Thomas Krog, SF-regionsrådsmedlem, er uenig i de retningslinjer, der er udarbejdet i oplægget til råstofplanen.

NORDJYLLAND:Aalborg Kommune ønsker ikke at løbe den risiko, at råstofindvinding til byggebranchen kan skade mulighederne for at sikre rent drikkevand. Derfor går kommunen imod, at der i fremtiden bliver givet tilladelse til råstofindvinding i Drastrup-området, hvor kommunen har brugt millioner af kroner på at sikre rent grundvand. I andre områder af Nordjylland er der lignende dilemmaer. Regionen er ved at forberede en overordnet plan for, hvor der i fremtiden skal ske råstofindvinding. Egentlig var det regionspolitikernes hensigt i denne måned at gøre planen færdig. Men medlemmerne af regionsrådets forretningsudvalg har ikke følt sig godt nok rustet til at komme med en indstilling til regionsrådet. Derfor skal hele regionsrådet i starten af november mødes til en temadag, hvor en del af programmet bliver en gennemgang af problemerne omkring råstofplanen. Prioriteringen SF-medlemmet af regionsrådets forretningsudvalg Thomas Krog er yderst tilfreds med, at der bliver til at diskutere problemerne. Oplægget til råstofplan er på mere end et halvt hundrede sider. Over flere sider er der redegjort for retningslinjerne for råstofindvindingen. Her mener Thomas Krog, at der er et grundlæggende problem, idet han er uenig i de retningslinjer, der er lavet i forhold til grundvandsbeskyttelse. Det hedder bl.a. i retningslinjerne, at der skal foretages særlige beskyttelsesforanstaltninger i områder med særlige drikkevandsinteresser. - Som regionsrådsmedlemmer har vi brug for at blive klædt bedre på, inden vi træffer en beslutning. Derfor får vi nu en temadag om råstofplanen. Men som udgangspunkt mener jeg, at vi bør prioritere drikkevandsinteresser højere end hensynet til råstoffer, siger Thomas Krog. I den opfattelse ligger, at man som udgangspunkt ikke kan udvinde råstoffer i områder med drikkevandsinteresser. Uenigheden Her er det konservative medlem af regionsrådets forretningsudvalg Per Larsen helt uenig. - Det kommer an på en teknisk vurdering. Nogle steder kan det godt lade sig gøre både at tilgodese hensynet til grundvandet og interessen for at sikre råstoffer til erhvervslivet. Hvis den tekniske vurdering er, at der ikke er problemer i det, så kan jeg ikke se, hvorfor man i stedet for at grave råstoffer her i Nordjylland måske bliver nødt til at hente materialerne f.eks. i Sønderjylland. Omvendt kan der være steder, hvor vi må prioritere hensynet til naturen højest, siger Per Larsen. Han er medlem af det rådgivende udvalg, som regionsrådet har nedsat for at arbejde med regional udvikling, og her er arbejdet med råstofplanen løbende blevet fulgt. Per Larsen nævner, at der i Drastrup-området er en grusgrav, og han har svært ved at se, at den kan give problemer for vandindvindingen. Her mener Aalborg Kommune, at det vil være et forkert signal, hvis man i Drastrup tillader gravning af råstoffer. Et andet væsentlig problem i råstofplanen er, at gravning af bl.a. sand og grus nogle steder kommer i konflikt med natur- og turistinteresser. Her ser det ud til, at et omstridt område graveområde tæt ved Klim Strand Camping nu bliver taget ud af råstofplanen.