Erhverv og kultur sammen om regional redningsplan

Med opbakning fra MidtNord Turisme bliver Nibe by formentlig allerede i år prøveklud for et storstilet projekt med festivaler, der byder på kunst og håndværk i samarbejde med erhvervslivet i de nuværende amter Nordjylland og Viborg.

- Det handler om at tænke nyt til fælles gavn for udviklingen heroppe. Om at markedsføre det, vi er bedst til, siger initiativtager og tovholder Hans Henrik Henriksen fra Nibe. Den halve lukning af Bislev Mejeri ved Nibe, der i denne uge varslede fyring af 80 mand fra 2006 til fordel for en overflytning af produktion til Saudi Arabien, har ikke haft indflydelse på planerne om Festival Nordjylland/MidtNordjylland, der har været i støbeskeen i længere tid. Men eksemplet giver stof til eftertanke. - Produktion flytter til udlandet. Vi skal klare os med ideer og design, siger formand for Kulturelt Samråd i Nibe, Laurits Kjær Nielsen. Festivalen byder på "aktiv og kreativ ferie" for især modne borgere fra ind- og udland med tid, penge og lyst til at fordybe sig i kunst og kunsthåndværk. - Der bor et væld af dygtige kunstnere og håndværkere i landsdelen, og mangfoldigheden i det kunstneriske udtryk er ligeså varieret som landskabet, argumenterer Hans Henrik Henriksen. - Med få undtagelser er de lokalt forankrede, markedsføringen er minimal, men de besidder et efterspurgt talent, der kan formidles videre. Det er nogle af dem, der skal undervise og inspirere til nytænkning midt i en krise for dele af erhvervslivet ramt af den globale virkelighed. IPA, J. Petersens Beslagfabrik i Nibe, har allerede stillet nedlagte fabriksbygninger til rådighed for det første, forsigtige fremstød i enten september eller oktober. Arrangørerne søger i samarbejde med MidtNord Turisme økonomisk støtte fra ikke blot virksomheder og banker, men også indenlandske fonde og Nordisk Råd, da flertallet af udenlandske turister med lyst til at fordybe sig i kunst forventes at komme især fra Norge og Sverige.