Erhverv samles i fælles forening

Erhverv Hjørring stiftes som afslutning på flere års enighed mellem lokale erhvervsråd.

Erhvervslivet i Hjørring Kommune er ved at samle sig i en fælles forening. Når de lokale erhvervsforeninger i Løkken, Hirtshals og Hjørring i den næste måneds tid samles til den årlige generalforsamling, ligger der et forslag om opløsning af foreningen og udpegning af to kandidater til en foreløbig bestyrelse for Erhverv Hjørring. Dermed tyder alt på, at flere års uenighed mellem erhvervsrådene i de gamle kommuner om den fremtidige konstruktion er slut. I stedet blev erhvervsrådene lavet om til de nuværende erhvervsforeninger. De to erhvervsforeninger i Løkken og Hjørring har hele tiden været tilhænger af sammenlægning, mens erhvervsfolk i Hirtshals og Sindal af lokale hensyn har strittet imod. Nu er Hirtshals Erhvervsforening indkaldt til to generalforsamlinger onsdag 4. marts i Nordsøen Forskerpark, hvor hovedemnet er opløsning af foreningen og overdragelse af foreningens formue til den nye forening Erhverv Hjørring. I Sindal bliver der ikke tale om nogen opløsning. - Der er fundet en god løsning, som vi vil anbefale på generalforsamlingen. Vi bevarer Sindal Udviklingscenter, fordi den har si n egen konstruktion, men der bliver ikke så meget erhverv. Vi er med i Erhverv Hjørring, og virksomheder kan tilslutte sig udviklingscentret eller melde sig ind i den nye forening, siger Per Østergaard, formand for Sindal Udviklingscentret. Her er der generalforsamling 26. marts, og også her vil det komme et punkt med udpegning af to kandidater. - Interimbestyrelsen med to medlemmer fra hver af de gamle foreninger skal fungere året ud, og derefter vælges bestyrelsen blandt alle medlemmer på Erhverv Hjørrings generalforsamling, tilføjer Per Østergaard. Han ser Erhverv Hjørring som et mere slagkraftigt talerør for erhvervslivet i forhold til kommunen. Hjørring Erhvervsforening har planer om at opløse sig selv torsdag 5. marts ved to møder på biblioteket i Metropol. Her uddeles også den årlige initiativpris, og den tidligere formand for Hjørring Erhvervsråd Arne Nielsen præsenterer den bog, har forfattet om erhvervsrådets historie.