Byggefirmaer mødes af nye krav - én ting springer i øjnene

Det er ikke en af de mest forhadte love, der i det nye år er trådt i kraft. Men der er en særlig udfordring, som ingen endnu ved helt, hvordan skal løses

Byggefirmaer skal nu til at arbejde efter klimakrav, når de bygger nyt. <i>Foto: Andreas Falck</i>

Byggefirmaer skal nu til at arbejde efter klimakrav, når de bygger nyt. Foto: Andreas Falck

NORDJYLLAND:Ballade.

Det var, hvad myndighederne fik for et års tid siden. Dengang råbte byggefirmaer op, fordi et nyt reglement var så svært at have med at gøre, at hverken de, eksperter, kommuner eller staten var enige om fortolkningen.  

Dengang handlede balladen blandt andet om bygningsreglementet for nye altaner. 

Nu står man så og skal til det igen med nye regler - men med den forskel, at nu er det alle byggefirmaer, der får nye krav at bakse med. Klimakrav.

Byggeriet står for cirka 30 procent af CO2-udledningen i Danmark. Der skal derfor bruges færre materialer, der er dårlige for vores klima. CO2-aftrykket skal ned. Klimabevidstheden skal op.

Nye krav

  • Bygherren skal levere dokumentation for bygningens klimapåvirkninger for alt nybyggeri
  • For nybyggeri over 1000 kvadratmeter gælder der en særlig grænseværdi, der skal overholdes på et forbrug på maksimalt 12 kg Co2 ækvivalenter pr. kvadratmeter pr. år - i maksimalt 50 år
  • Co2-ækvivalenter er en fælles måleenhed for klimagassernes forurening
  •  Bygherren skal udarbejde en klimaberegning i form af en livscyklusvurdering (LCA), som viser klimapåvirkningerne fra opførelse, drift og nedrivning af byggeriet, set over en periode på 50 år
  • Herunder også en udregning af holdbarheden for hver enkelt materiale - holder det kun 25 år skal det således regnes med to gange

Virksomheder, der søger om byggetilladelse efter 1. januar 2023, skal derfor dokumentere CO2-aftrykket på de materialer, de bruger, når nybyggeriet står færdigt, og byggetilladelsen hentes hjem.

Byggeriets klimamål

  • Fra 2023 er den maksimale CO2-udledning er 12 kg  pr. kvadratmeter pr. år for nybyggeri over 1000 m2 
  • Grænsen på 12 kg CO2-udledning strammes gradvist hen mod 2029
  • Fra 2025 er det alt nybyggeri - også under 1000 kvadratmeter - der får et krav om maksimal CO2-udledning 

Kilde: byggeriogklima.dk

Ikke samme ballade

Aalborg Kommune forventer dog ikke samme ballade, som de fik for et år siden, da de nye regler for opsætning af altaner trådte i kraft, selv om reglerne gælder for langt flere byggefirmaer.

Kontorchef i Byggeri, By og Land, Aalborg Kommune, Torben Kjeldgaard Larsen forventer, at kommunen nok her i begyndelsen af det nye år kommer til at bruge mere tid på at vejlede byggefirmaer i de nye regler. Det er kommunerne, der giver byggetilladelserne.

- Dette gælder jo al nybyggeri, siger han.

Torben Kjeldgaard Larsen understreger, at staten denne gang - i forhold til sidste - har ydet en helt særlig indsats for at informere de involverede parter.

- Der er oprettet et videnscenter og en hjemmeside, byggeriogklima.dk, til brug for byggefirmaer, der skal i gang med klimaberegningerne. Det er meget brugbart, siger han.

Virksomhederne skal dokumentere al byggemateriale, de bruger i forhold til CO2 og klimapåvirkningen i nybyggeri. Ned til hver enkelt mursten.

Er positivt indstillet

I byggefirmaet Arne Andersen Vrå er man positivt indstillet over for de nye klimaberegninger.

- Alle er nødt til at bidrage til dette. Vi har i byggebranchen også et ansvar. Sammen med transport og landbrug er vi nogle af de største i forhold til udledning af CO2, siger ingeniør og projektchef Henrik Grøn.

Hvad angår kravene frem til 2025 anses de ikke for at være særligt strikse i første omgang. Men det er hensigten at stramme kravene frem til 2029.

- Det er fornuftigt at begynde et sted, hvor man ikke fuldstændig disrupter branchen, siger Henrik Grøn og tilføjer:

- Vi skal lære, hvad det kommer til at betyde for os.

Sene vejledninger

Henrik Grøn er dog mere skeptisk, når det gælder igangsætningen af de nye regler. Vejledningerne fra staten kom ifølge ham sent i efteråret - lige op til, at de skulle tages i brug fra nytår.

Han er dog tilfreds med, at der kommer klimakrav. Men der kommer mere skrivebordsarbejde.

- Det er et lag på de dokumentationskrav vi har for byggeri i forvejen. Den byrde stiger hele tiden, siger han.

Der er ingen sanktion

Men der er alligevel en særlig omstændighed, der endnu ikke er helt fastlagt.

For viser det sig, at en virksomhed overtræder kravene for brug af CO2, vil det være svært at kræve et byggeri bygget om eller brudt ned, uden at det også går ud over klimaet.  CO2-regnskabet vil helt givet ikke blive bedre. Tværtimod.

- Det er faktisk et godt spørgsmål, hvad man så vil gøre, siger Henrik Grøn.

Heller ikke i Aalborg Kommune har man lagt sig fast på, hvordan en overtrædelse af de nye krav skal håndteres. 

- Vi er i en fælles læringsproces med resten af byggebranchen i de kommende måneder, hvor vi vil se på hvilke værktøjer, der virker bedst i forhold til at nå det mål, at klimakravene bliver overholdt, siger kontorchef Torben Kjeldgaard Larsen. 

Fra styrelsens side har man foreslået at benytte byggelovens mulighed for at give bøder.

-  Det er vi ikke afvisende overfor, men det er ikke det værktøj, vi først hiver op af værktøjskassen, siger kontorchef Torben Kjeldgaard Larsen. Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden