Fra problem til ressource: CO2-håndtering kan give nordjysk vækst

- Det er mere end erhvervs- og energipolitik, det er også sikkerhedspolitik, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) om perspektiverne for at sikre større uafhængighed i energiforsyningen ved at udvikle mulighederne for at bruge CO2 og brint

- Mulighederne for Hanstholm er mere end bare at stille "lagerkapacitet" til rådighed. Lykkes vi med det her, kan Hanstholm og Thy blive et dansk svar på de norske vandkraftressourcer, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S). <i>Foto: Bo Lehm</i>

- Mulighederne for Hanstholm er mere end bare at stille "lagerkapacitet" til rådighed. Lykkes vi med det her, kan Hanstholm og Thy blive et dansk svar på de norske vandkraftressourcer, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Bo Lehm

HANSTHOLM:- Bliv på land, når det er klogest - og det er det i dag.

Sådan faldt ordene fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), da han takkede nej til et tilbud om at sejle ud for ved selvsyn at se det havområde ud for Hanstholm, hvor de geologiske strukturer i havbunden er velegnede til CO2-lagring. 

Ministeren var ikke den eneste, der fandt vind og bølger lidt for udfordrende til en sejltur, så alle de, der fredag morgen var mødt op på Hanstholm Havn for at markere den nationale partnerskabsaftale for CO2Vision foretrak at blive i ly under taget i en stor lagerhal på det nye havneområde i Hanstholm - et område, der fremadrettet kan få en rolle som et af de ni minifyrtårne, der skal lyse, når den nordjyske CO2Vision skal føres ud i livet.

CO2Vision - Nordjyllands fælles erhvervsfyrtårn

CO2Vision sigter mod at gøre Nordjylland til foregangsregion for fangst, anvendelse og lagring af CO2

Ambitionen er at fange, genbruge eller lagre CO2 og producere fremtidens grønne brændstoffer oga ndre produkter med indfanget CO2 og brint.

CO2Vision er et partnerskab mellem mere end 50 virksomheder, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. 

Bag visionen står Green Hub Denmark, Erhvervshus Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Portland, Arbejdsmarkedskontor Midt/Nord, Energy Cluster Denmark og Business Region North Denmark.

Der skal i regionen opbygges ni minifyrtårne, hvor forskellige interessenter skal arbejde med teknologier til fangst, anvendelse, lagring og transport af CO2: Aalborg I og Aalborg II: fangst og anvendelse, Frederikshavn: fangst, Hanstholm: lagring, Hirtshals: fangst, Hobro I og Hobro II: fangst, anvendelse og transport, Vesthimmerland: anvendelse, Vindø: fangst.

 - Det er mere end erhvervs- og energipolitik, det er også sikkerhedspolitik, konstaterede Simon Kollerup med tanke for at skabe større uafhængighed i energiforsyningen ved at udvikle teknologi til at fange, anvende, transportere CO2 og for at lagre det i sandstensformationer under havbunden ud for Hanstholm.

- Jeg har taget en sandsten med. Den er hentet op fra Thisteds undergrund, hvor formationen indeholder varmt vand, som bruges til fjernvarme. Ude i Nordsøen er der olie i sandstensformationerne - og i havbunden ud for Hanstholm er der saltvand i sandstenene. Olieindustrien og den geotermiske industri har givet os nogle kompetencer, som gør det muligt at håndtere CO2, sagde Jens Therkelsen, Thisted Kommunes erhvervsafdeling, da han orienterede om mulighederne for at oplagre CO2 under havbunden ved Hanstholm og om at bruge kendt teknologi i nye sammenhænge til at håndtere det.

 

Visionerne på energiområdet - og for den fremtidige håndtering af CO2 - er ikke kun et regionalt anliggende. Jens Therkelsen, Thisted Kommunes erhvervsafdeling, orienterede om det arbejde, der allerede er gjort på kommunalt plan og at skabe grundlag for grøn omstilling. <i>Foto: Bo Lehm</i>

Visionerne på energiområdet - og for den fremtidige håndtering af CO2 - er ikke kun et regionalt anliggende. Jens Therkelsen, Thisted Kommunes erhvervsafdeling, orienterede om det arbejde, der allerede er gjort på kommunalt plan og at skabe grundlag for grøn omstilling. Foto: Bo Lehm

- Koblet rigtigt op, kan Hanstholm Havn blive et energiknudepunkt for vækst og arbejdspladser - og her er plads, siger Simon Kollerup om perspektiverne for Hanstholm som et af ni regionale "minifyrtårne" i den regionale satsning på at gøre Nordjylland til foregangsregion for at fange, lagre, transportere og anvende CO2 fra som nu at være et problem til på sigt at blive en nyttig ressource.

- Mulighederne for Hanstholm er mere end bare at stille "lagerkapacitet" til rådighed. Lykkes vi med det her, kan Hanstholm og Thy blive et dansk svar på de norske vandkraftressourcer, og så vil vi ud over at tale erhvervs- og energipolitik også tale sikkerhedspolitik, fordi det kan mindske vores afhængighed af russisk olie og gas, hvis vi kan opbygge en brintbuffer i et lager ved Hanstholm, siger Simon Kollerup om det, han kalder fremtidsvisionen for Hanstholm i den regionale satsning.

Foreløbig er der 92,4 mio. kroner til rådighed for den regionale satsning, men der er mulighed for at få yderligere 600 mio. kroner gennem Fonden for retfærdig omstilling, hvis de regionale aktører rykker sammen og søger midlerne, siger ministeren.

- Der skal skabes vækst, arbejdspladser og udvikling over hele landet og ikke kun i metropolerne. Her er et nordjysk erhvervsfyrtårn, som kan hjælpe til, og hvor CO2 frem for at være et problem kan føre til både vækst og jobskabelse, siger Simon Kollerup.

Virksomhederne skal se mulighederne i bæredygtig vækst, siger Lars Erik Jønsson, direktør for Erhvervshus Nordjylland <i>Foto: Bo Lehm</i>

Virksomhederne skal se mulighederne i bæredygtig vækst, siger Lars Erik Jønsson, direktør for Erhvervshus Nordjylland Foto: Bo Lehm

Lars Erik Jønsson, direktør for Erhvervshus Nordjylland, kalder det fælles erhvervsfyrtårn og et udtryk for helhedsorienteret indsats, hvor infrastruktur sammen med testsites for forskellige teknologier kobles sammen.

- Virksomhederne skal se forretningsmulighederne i bæredygtig vækst, siger Lars Erik Jønsson og tilføjer, at der også handler om at se på, hvilken arbejdskraft, der er til rådighed, både til at udvikle teknologien og fremstille den.

Den nordjyske satsning er også udtryk for "sektorkobling", og det er der i følge prodekan John K. Pedersen, Aalborg Universitet,  gode muligheder for i Nordjylland. Dermed kan der skabes grundlag for at fange CO2 frem for at udlede det - og for at bruge CO2 bæredygtigt. Og Aalborg Universitet kan bistå i arbejdet med 400 energiforskere.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.