Nyt tiltag skal sikre Danmark milliarder til grøn udvikling

Næste år udsteder Danmark særlige statsobligationer, som skal dække grønne udgifter for op mod 12 milliarder.

Danmark vil som et af de første lande i Europa udstede såkaldte grønne statsobligationer. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

En statsobligation er groft sagt en måde, at staten låner penge. Det sker allerede, men ved de grønne af slagsen er indtægten øremærket.

Et beløb svarende til provenuet ved salget skal gå til grønne statslige udgifter, som understøtter produktionen af bæredygtig energi og den grønne omstilling af transportsektoren, oplyses det.

Hos Danica Pension, en af Danmarks største investorer, bifalder man initiativet.

Pensionskassen har aktuelt 17,3 milliarder kroner investeret i grønne obligationer. Inden 2030 er det ambitionen, at der skal være investeret 100 milliarder kroner i den grønne omstilling.

- Vi ønsker alle sammen at tage de rigtige skridt i retning af en bæredygtig udvikling. Her er det vigtigt, at staterne går forrest og viser signalet.

- Vi vil som investorer selvfølgelig bakke op om det og deltage aktivt i markedet herfra, siger investeringsdirektør Poul Kobberup.

Der blev med finansloven for 2020 afsat penge til at undersøge et grønt statsgældsprogram. Og fra næste år er det altså en realitet.

De grønne udgifter, som pengene kan gå til, bliver gennemgået og fastlagt en gang om året efter vedtagelsen af finansloven.

For at kunne blive tilføjet skal de leve op til flere kriterier, som lægger sig tæt op ad kommende lovgivning fra EU.

Finansminister Nicolai Wammen (S) er glad for det nye program.

- På denne måde kan Danmark være med til at sætte en høj standard for grønne finansielle produkter i den finansielle sektor, siger ministeren i meddelelsen.

Han peger på, at programmet næste år skal det dække statslige udgifter for op mod 12 milliarder kroner.

Til sammenligning blev det i juni vurderet, at staten i år har et finansieringsbehov på 307 milliarder kroner. 110 milliarder af dem skulle findes ved at udstede statsobligationer.

Det er ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, ikke et problem for Danmark at hente de penge, der skal bruges.

- Det ser man også på den rente, staten betaler - der er negativ rente på statsobligationer i øjeblikket.

- Det her er bare endnu et skridt i den rigtige retning, og samtidig bærer det også på en ret stor signalværdi, mener han.

Ifølge nationalbankdirektør Signe Krogstrup er markedet for grønne obligationer og grøn finansiering vokset markant de senere år. Hun er glad for, at Nationalbanken kan være med til at understøtte udviklingen.

- Med en grøn statsobligation udbyder staten et produkt, der er i høj kurs blandt investorer, og som kan understøtte en bred og veldiversificeret investorbase, siger hun i en pressemeddelelse.

/ritzau/