Lokalpolitik

Erhvervs-samarbejde i nordkalotten

Globalisering og kommunestruktur rejser nye krav om samarbejde

FREDERIKSHAVN:Globaliseringens negative konsekvenser mærkede Frederikshavn til fulde med værftslukningerne, og nu er Hjørring hårdt ramt af samme spøgelse. På den baggrund og også på baggrund af de nye kommunegrænser, der tegner sig, skortede det på Frederikshavn Erhvervsråds generalforsamling torsdag ikke på opfordringer om at finde det rette fælles fodslaw frem i erhvervslivets nordkalot. - Vi skal ikke konkurrere med naboen, men samarbejde, lød den utvetydige melding. - Vore konkurrenter er ikke længere Skagen, Sæby eller Hjørring, nej, det er Kina, Indien og andre fjerne lande, påpegede således erhvervsrådsformand kaj Christiansen. I den ny Frederikshavn Kommune, der tegner sig fra 1. januar 2007, er der taget initiativ til et første opklarende møde med erhvervsrådsformænd og erhvervsrådschefer fra Skagen og Sæby. - For at drøfte mulighederne for et fremtidigt samarbejde og gerne under en hat, understregede Kaj Christiansen. I globaliseringens navn har Frederikshavn Erhvervsråd desuden valgt at undersøge de positive konsekvenser af den øgede samhandel mellem verdens lande og finde de fordele, der også er ved, at verden åbner sig mere og mere. - Denne større opgave kommer i det kommende år til at foregå i tæt samspil med de øvrige erhvervskontorer og andre aktører i Nordjylland, sagde Kaj Christiansen. På erhvervsrådets generalforsamling fulgte kontorchef Kaj Møller linjen op og opfordrede til tæt samarbejde erhvervsrådene i de nye nordkalot-kommuner imellem. - Vi har sammen med de omliggende kommuner meget at byde på erhvervs- og uddannelsesmæssigt og skal konkurrere sammen mod omverdenen. Det vil vi stå os bedst ved, i stedet for bare at sige ja-ja, og så hverisær arbejde for at trække det ind i egen kommune, mente Kaj Møller. Direktør Casper Sørensen talte også for et stærkt erhvervets "Toppen af Danmark". - Lad os ikke irritere, hvis Hjørring sender et eller andet signal ud, men i stedet vende den anden kind til, og hvad med, om de tre nye Vendsyssel-kommuner går sammen om den lobby-virksomhed, der skal til for at trække flere offentlige arbejdspladser til vores del af landet, foreslog Casper Sørensen.