Erhvervsbarometer: - Tag mørkebrillerne af

Massefyringer har ført til overdrevent sortsyn

AALBORG:Lukning af store nordjyske arbejdspladser har medført en pessimisme på Nordjyllands vegne, som der ikke er grundlag for. Det konstaterer forskergruppen, der står bag Nordjysk konjunkturbarometer, der kvartal for kvartal måler tilstanden blandt et repræsentativt udsnit af nordjyske virksomheder. - På grundlag af den seneste barometermåling, nemlig i form af den faktiske udvikling i fjerde kvartal sidste år og virksomhedernes forventninger til indeværende kvartal, kan vi fastslå, at opsvinget også har nået Nordjylland, siger lektor Bent Dalum, Aalborg Universitet, der deltager i arbejdet med barometret, der bygger på interviews med 1000 virksomheder. Stigende beskæftigelse Virksomhederne har selv været mere pessimistiske, end der har været grundlag for, idet de forud for sidste kvartal forventede faldende beskæftigelse totalt set. Nu viser den faktiske udvikling imidlertid, at beskæftigelsen samlet har været stigende. Undersøgelsen bekræfter dog de store afskedigelser, idet der blandt de store virksomheder har været faldende beskæftigelse. Det er imidlertid mere end opvejet af flere i arbejde på de små og mellemstore virksomheder. For første kvartal i år forventer imidlertid også de store virksomheder beskæftigelsesfremgang. - Så vi kan melde om både stigning i produktion, beskæftigelse, indtjening og ordreindgang, hvilket harmonerer med den almindelige konjunkturopgang for Danmark som helhed. Samlet set har vores konjunkturindikator ikke været så positiv i mere end fire år, siger Bent Dalum, som dermed noterer, at Nordjylland er med på det globale opsving, der især drives af vækst i USA. Andre langt større økonomier som for eksempel den tyske, ligger fortsat underdrejet og tæt på nulvækst. Hvad det danske opsving angår peger han på skattelettelserne som en af flere forklaringer: - At vi har fået flere penge til forbrug begynder at kunne ses på beskæftigelsen, siger Bent Dalum. Variationer Den positive udvikling varierer dog fra branche til branche. Inden for landbrug, fiskeri, råstofindvinding, handels- og restaurationsvirksomhed samt transport og telekommunikationsservice forventes der uædret produktion og beskæftigelse. Tilsvarende gælder inden for nærings- og nydelsesmidler, mens den øvrige industri, herunder metalindustrien har positive forventninger. - Man skal vare sig meget for ikke at afskrive industrien samt lade være med at betragte globaliseringen som en tabersituation for Danmark. Globaliseringens pres er jo ikke et nyt fænomen. International konkurrence har eksisteret i årtier, og har tvunget nordjyske virksomhedet til nytænkning og effektivisering, og resultatet er ikke mindst en voldsomt øget produktivitet. Det har selvfølgelig kostet på beskæftigelsen og dermed industriens andel af det samlede arbejdsmarked, men økonomisk er de nordjyske industrivirksomheder fortsat en meget væsentlig faktor og vil være det fremover, siger Bent Dalum. Som i øvrigt ser konjunkturbarometrets konklusioner underbygget af meldinger fra bankverdenen, som beretter om markant vækst i udlån til investeringer i virksomheder. Til det billede hører, at bankerne i det netop afsluttede regnskabsår har leveret en stribe rekordregnskaber. .