EMNER

Erhvervsdrivende er flittigst til at klage

Ankenævntets sagsbehandlingstid steget

AALBORG:Det er de erhvervsdrivende, der er hurtigst til at fare til tasterne, når der afsendes klager til skatteankenævnet over skatteforvaltningens håndtering af deres skatteforhold. Det overrasker dog også, at en stor del lønmodtagere klager. For skattereglerne for lønmodtagerne er forholdsvis simple, mener Skatteankenævnet. 63 procent eller 183 klager, som Skatteankenævnet i Aalborg behandlede sidste år, kom fra erhvervsdrivende. 32 procent svarende til 94 i antal havde lønmodtagere som afsendere. Uanset, om man er erhvervsdrivende, lønmodtager eller hovedaktionær, som er de tre kategorier, der arbejdes med i ankenævnets oversigt for 2004, må man væbne sig med tålmodighed, når man klager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var sidste år på godt et halvt års tid og højere end året før, da man var nede på fire en halv måned. Det har imidlertid været meget værre. I 1998 var behandlingstiden i underkanten af 14 måneder. Skatteankenævnet har målrettet arbejdet på at nedbringe behandlingstiden siden 1998, og det er i væsentlig grad lykkedes. Ankenævnet tager sidstes års stigning alvorligt, men tilskriver den indkøringen af et nyt fællessekretariat for Nordjyllands Amt. Det blev indført i september 2003. Det forløbne års klager afspejler de kontrolområder, skatteforvaltningen har fokuseret på. Der har således været et stort antal sager om skattefrie godtgørelser. Det drejer sig om sager, hvor arbejdsgiveren efter skattemyndighedernes opfattelse har udbetalt godtgørelser i strid med reglerne for skattefrihed. Man har også oplevet en række sager om mindre virksomheders rentabilitet. Tvisten har drejet sig om, hvorvidt virksomheden er erhvervsmæssigt drevet, eller om der er tale om en hobbyvirksomhed. Ligeledes har der igen været en række sager om udgifternes placering. Spørgsmålet er gået på om, der har været tale om private udgifter eller om udgiften fratrækkes skatteregnskabet. Det nytter at klage, omend langt fra alle klagere får medhold. Sidste år blev 54 procent eller 136 klager stadsfæstet. 23 procent fik delvist medhold, 11 procent medhold. Det samlede klagetal var 251 og 57 flere end året før. I de klager, hvor sagen er stadfæstet eller delvist stadfæstet, vælger hver fjerde at klage videre til Landsskatteretten. Her blev 66 procent af sagerne stadfæstet i 2004, 20 procent delvist stadfæstet og 14 procent fik medhold. Det tager tid at komme igennem hele systemet. En skatteyder, som klager til Landsskatteretten, har gennemsnitligt været i kontakt med de administrative skattesystem i næsten tre år i den konkrete sag. Af de tre år bruger klageren godt et halvt år til at overveje, om der skal klages videre. Det vil sige, det administrative system forbruger 29 måneder på sin sagsbehandling.