Lokalpolitik

Erhvervsfolk kritiserer kommunes udbuds-politik

For let for udenbys virksomheder at byde på arbejder i Støvring mener håndværkerforening

STØVRING:Ved at være "klassens pæne dreng" når det gælder udbud af offentlige opgaver, giver Støvring Kommune jævnligt virksomheder på den anden side af kommunegrænsen fordele fremfor det lokale erhvervsliv. Sådan lød det kritiske budskab fra formand Thomas Thomasen, da beretningen for Støvring Kommunes Håndværker- og Industriforening nylig holdt generalforsamling. - Der er en bekendtgørelse om, hvorledes offentlige arbejder skal udbydes. Støvring Byråd har skærpet reglerne for, hvordan offentlige arbejder skal udbydes, så man, selv ved mindre arbejder, indbyder håndværkere og entreprenører udenfor kommunen til at give tilbud, selv om vi har tilstrækkeligt til at skabe den fornødne konkurrence, sagde Thomas Thomasen blandt andet. - Vores problem er, at nabokommunerne ikke gør det samme, men i meget videre omfang forbeholder arbejderne for deres egne. Ingen af vore virksomheder bliver inviteret til at give tilbud på arbejder i nabokommunerne, sagde han også, og fortsatte: - Det, vi oplever fra kolleger og konkurrenter udenfor kommunen, er, at de trækker lidt på smilebåndet af vores situation. Også efter mødet fastholder Thomas Thomasen sin kritik. - For eksempel afholdt Aalborg Kommune nylig en licitation på 1,5 million kroner. Den indbød de fem Aalborg-firmaer til. I Støvring har man med et lignende beløb inviteret to udenbys virksomheder til at byde ind, selv om vi har ti installatører i kommunen. Det var meningsløst at hente to udefra. Kommunens måde at gøre det her på, koster os nogle ordrer, forklarer han. Borgmester Anny Winther (V) mener ikke, at byrådet har gjort noget forkert. - Jeg tør ikke udtale mig om, hvad man gør i andre kommuner. Men jeg er sikker på, at vi følger loven og mener ikke, at vi går videre, end der kræves. I kommunens "retningslinier for indhentning af tilbud på bygge/anlægsarbejder" står der, at man ved "begrænset licitation" skal indhente fem tilbud, heraf de to udenfor kommunen. Men Anny Winther mener, at der i loven tales om at hente tilbud "udenfor lokalområdet" og ikke noget om kommunegrænser, hvilket kan spille ind overfor Aalborg. - Aalborg er med 160.000 indbyggere meget større end Støvring med 12.800. Hvordan man definerer "lokalområde" er der mig bekendt ingen faste regler for, og jeg er ikke klar over, hvordan man definerer det i de øvrige nabokommuner, siger hun.