Erhvervsfolk ønsker flere visioner fra lokale politikere

Hvis Aalborg vil gøre en forskel, skal der tages initiativer

AALBORG:Erhvervsvirksomhederne i Aalborg savner i høj grad visioner for regionen fra de lokale politikere. Det fremgår af en undersøgelse, som EPUIN-gruppen på Aalborg Universitets Center for Industriel Produktion har gennemført for Aalborg Industri- & Handelskammer (aih). Hvis Aalborg vil gøre en forskel, skal man være langt mere visionær, end det er tilfældet nu. Det slås fast i undersøgelsen, som handler om de initiativer, der lokalpolitisk bør tages for at forbedre erhvervslivets forhold og dermed beskæftigelsen. 75 af aih's medlemmer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, og de mener, at Aalborg skal gøres til en "aktivitetsby" i stedet for en "arbejderby". Det skal ske ved at satse på kultur og skabe et bedre grundlag for kongresser, kulturelle oplevelser og store events. Køb Eternitgrunden Et konkret forslag i dén sammenhæng er, at Aalborg Kommune køber Eternitgrunden og udvikler den til rekreative og kulturelle formål. Desuden bør kommunen gøre en ekstra indsats for at tiltrække virksomheder ved at udvikle nye industri/erhvervsområder til attraktive grundpriser og lav lokaleleje. Men også en ting som ansættelse af en konsulent til at skrive patentansøgninger er med som et forslag i undersøgelsen. På den måde vil gode, nordjyske idéer kunne udvikles uden fare for at blive stjålet. I det hele taget vil aih-medlemmerne gerne have, at politikerne fokuserer mere på de mindre virksomheder og deres muligheder for ekspansion, og at det familiemæssigt bliver mere attraktivt at bo i området. Blandt andet bør der være en længere åbningstid i daginstitutionerne, nævnes det i rapporten. Lavprisruter Hvad angår infrastrukturen vil virksomhederne gerne vide, hvorfor Aalborg Lufthavn absolut skal give overskud, og hvorfor der ikke satses mere på erhvervsrelevante flyruter. Virksomhederne ønsker også bybusserne tilbage til centrum, gratis bustransport til byens arbejdspladser, og så opfordrer man i det hele taget politikerne til at lade være med at lave parkerings- og trafikbegrænsninger svarende til en millionby. Den lokale skattekontrol kunne godt være mere saglig og mindre emsig, og i rapporten efterlyses der også en mere kundevenlig og mindre restriktiv indstilling i teknisk forvaltning.