Erhvervsfolk ved roret i Region Aalborgs udvikling

Erhvervsforum fik lov at tegne erhvervsindsatsen - det har bredt ansvaret ud og givet nye boller på suppen

AALBORG:For snart to år siden fandt de 12 kommuner i Region Aalborg-samarbejdet en ny formel for erhvervsfremmeindsatsen. De nedsatte et erhvervsforum med 18-20 erhvervsledere, som fik en pose penge og mere eller mindre frit spil til at sætte nye aktiviteter i gang i samarbejde med kommunernes erhvervskonsulenter. Og den model er der faktisk kommet mange spændende nyskabelser ud af. Helt overordnet har det regionale erhvervsforum opstillet en vision for udviklingen, og der er defineret fem vigtige indsatsområder, som tilsammen gerne skulle udgøre en strategi for opkvalificering, flere job og nye virksomheder til regionen. Formand for Erhvervsforum er Søren Rødbro, i det daglige direktør for elektronikvirksomheden Inelco i Fjerritslev, og han er glad for, at erhvervslivet på den måde har fået en større andel i den praktiske erhvervspolitik. - At der sidder aktive erhvervsfolk med i det udførende arbejde betyder også, at ejerskabet til den form for indsats i højere grad forankres i erhvervslivet. Det bliver lidt mere "vores eget" projekt, uddyber Søren Rødbro. - Hidtil har vi nok i høj grad oplevet, at meget af det, der blev sat i gang, var noget for eliten. Men i Erhvervsforum har vi været meget optaget af at få fat i de virksomheder, der ikke normalt kommer til fadet. Vi har gerne villet opmuntre de virksomheder, der måske har været i gang i nogle år, men så måske er gået lidt i stå, til at stile noget højere, forklarer Søren Rødbro. Flere arbejdspladser Sammen med næstformand Preben Larsen, divisionschef i Mekoprint i Støvring, vurderer han, at det endnu er for tidligt at gøre resultatet af indsatsen op. - Der er ingen tvivl om, at effekten af den samlede in d-sats gerne skulle være nogle flere arbejdspladser, siger Preben Larsen. - Men det handler også om, at vi i det hele taget blander også noget mere i hele udviklingsdiskussionen. Tag for eksempel debatten om oplevelsesøkonomi og turisme, hvor vi har medvirket til at dreje det over i retning af, at erhvervene bliver en drivende kraft i udviklingen. Oplevelsesøkonomien er jo ikke noget, der isoleret handler om nogle bestemte brancher, men som i stort omfang tegner Nordjylland som region - både over for dem, der hører til her i forvejen, dem der flytter hertil og dem, der blot kommer her på kortere besøg, påpeger Preben Larsen. - Derfor er jeg eksempelvis også selv gået ind i debatten om Nordkraft som center for en række foreninger med kreative fritidsaktiviteter på programmet. At have sådan et sted er med til at gøre Nordjylland til et spændende sted at slå sig ned og leve, og derfor skulle det også gerne blive et vellykket projekt, som mange bidrager til udformningen af, tilføjer Preben Larsen. Ildsjæle På borgmesterkontoret i Aalborg er det projektleder Vibeke Lei Stoustrup, der koordinerer erhvervsindsatsen i Region Aalborg, og hun er meget tilfreds med Erhvervsforums rolle i den nye model. - Det har jo betydet, at tingene bæres igennem af ildsjæle, af folk, der ved, hvor skoen trykker. Helt konkret er der lavet projekter omkring de ideer, som de enkelte medlemmer af Erhvervsforum er kommet med, og det har været en helt anderledes faktor, end den måde vi hidtil har arbejdet under, bemærker Vibeke Lei Stoustrup. - Jeg synes helt klart, at vi er kommet meget tættere på virksomhederne med erhvervsfolk involveret i alle de konkrete projekter, understreger hun. Preben Larsen vurderer, at ideudviklingen også har betydet mere virkelighedsnære aktiviteter. - Grundlæggende er der jo nok udbredt enighed om, at vi i Nordjylland gerne vil udvikle et videnssamfund med mange job på højt niveau. Men samtidig ved vi jo, at en meget stor andel af nordjyderne end ikke har en faglært uddannelse, og derfor kan gabet nemt blive for stort. Derfor bliver spørgsmålet i høj grad, hvordan vi får dem med i udviklingen, og for mit eget vedkommende har arbejdet med serigrafi-uddannelsen - som kan bruges inden for mange fagområder - været en af vejene til at få flere med på vognen, fortæller Preben Larsen. Fritvoksende Søren Rødbro medgiver gerne, at indsatsen også har været lidt fritvoksende og måske efterlader indtryk af en lidt mere diffus strategi. - Men det er jo også en proces, vi lige er begyndt på. Jeg var sådan set helt fra starten overrasket over, hvor mange bidrag vi fik til Erhvervsforums idebank, og selvfølgelig skal vi nu først gennemføre de projekter, vi har valgt ud før, før vi retter tingene mere præcist til. Vi er kommet ud i regionen - blandt andet med de regionale væksthuse, som har vist at være en succes, og sådan vil vi selvfølgelig løbende kunne sortere mellem skidt og kanel, så vi bliver bedre og bedre til at ramme rigtigt, fremhæver Søren Rødbro. Indtil videre siger den løbende evaluering, at alle projekter har holdt sig på sporet. Det afslører den smiley-ordning, som findes på www.regionaalborg.dk, og selv om Region Aalborgs fremtid ikke er helt afklaret med den nye kommunestruktur, tyder alt dog på, at de gode takter fra Erhvervsforums indsats vil være en af de ting, der fortsætter også efter 1. januar 2007. Læs også side 3