Lokalpolitik

Erhvervsforening samler medlemmer

GANDRUP:Dannelsen af en fælles Erhvervsforening i Stae, V. Hassing, Gandrup, Ø. Hassing, Gåser, er nu kommet ind i sin anden fase, hvor foreningen skal til at samle alle erhvervsdrivende i området. Det sker ved en skrivelse i forlængelse af det netop holdte arrangement på Gandrup Kro, som V. Hassing Erhvervsforening og en række initiativrige erhvervsdrivende i Gandrup havde indbudt til. Der var enig om at nedsætte en arbejdsgruppe til den videre planlægning frem mod en eventuel dannelse af en fælles Erhvervsforening i området; Stae - V. Hassing - Gandrup. Arbejdsgruppen består af: Jan Toldbod, Claus Bo Jacobsen, Poul M. Christensen, Søren Roesdahl, Finn Besser, Mogens Kjeldsen, Henrik Ramlow og Ole Busk Hansen, der nu har holdt det første møde. Gruppen vil nu gå i gang med at udfærdige en skrivelse, som i løbet af kort tid vil blive udsendt til de erhvervsdrivende, som endnu ikke er medlem af en Erhvervsforening i området. Arbejdsgruppens håb med at udsende denne skrivelse er at få samlet så mange forhåndstilkendegivelser som muligt, inden en eventuel sammenlægning til en ny fælles erhvervsforening skal behandles og forsøgt vedtaget på efterårets generalforsamling. } HYRDETIME: Har man brug for eller lyst til en stille stund til eftertanke i hverdagens stress og jag, står døren åben til Hals kirke hver tirsdag i juni og juli måned i tidsrummet 16.00-17.00. Her vil pastor Pia Søgaard Hansen være til stede med mulighed for en dæmpet samtale med pastoren. } SOMMERKONCERT: Grundlovsdag kl. 16.00 holder Christianskirkens Drenge- og Mandskor under ledelse af Hans Chr. Magaard sommerkoncert i Hals Kirke. Koret synger et bredt repertoire med hovedvægt på det klassiske, blandt andet med musik af Purcell, J. S. Bach, Carl Nielsen og Peter Møller. Desuden spiller organist Lasse Toft Eriksen også orgelmusik af Buxtehude. Christianskirkens Drenge- og Mandskor består af omkring 40 korsangere samt tilhørende korskole på for tiden 12 drenge. Koncerten er et samarbejde mellem Hou, Hals, Vester Hassing, Øster Hassing og Gåser kirker. Der er fri entre".