Bælum

Erhvervsforeningen vil ikke fusionere

Der har været generalforsamling i Bælum og Omegns Erhvervsforening, og her blev et mundtligt forslag om sammenlægning med Bælum Bylaug drøftet, men de 11 fremmødte medlemmer blev enige om, at det var der ikke interesse for. De syntes dog, at det ville være en god idé med et årligt fælles møde med de to foreningers bestyrelser. Der var i 2002 ikke det højeste aktivitetsniveau med julemesse, Open by Night samt engagement i salg af andelsboliger på Vestre Skovvej. Trykning af salgsmaterialet til andelsboligprojektet har kostet foreningen en del penge, og regnskabet sluttede da også med et underskud på 14.570 kr. Dette skyldtes dog også, at man sidste år havde glemt at opkræve kontingent. En post, der i stedet vil komme til at figurere på regnskabet for i år. Det var i år Leon Sebbelin og Hans Jørgen Kristensen, der var på valg til bestyrelsen. Hans Jørgen Kristensen ønskede ikke at modtage genvalg, så i stedet blev Morten Andersen valgt. Tommy Andersen blev valgt til suppleant. Benny Kragh blev genvalgt til revisor og Søren Jørgensen til revisorsuppleant. Efter generalforsamlingen var der stegte ål og stuvede kartofler.