Erhvervsgrunde skal nu udstykkes

Prisen er fastsat for alle erhvervsgrunde i kommunen

BRØNDERSLEV:Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg er klar til at gå i gang med at byggemodne etape to i Erhvervsområde Syd i Brønderslev. Udvalget har også har fastsat priserne for erhvervsgrunde. Prisen for grunde på Maltvej i Brønderslev fastsættes til 50 kr., mens prisen for Vestergade-Vivaldisvej er 90 kr. I Ø. Brønderslev bliver prisen ved Ahornvej/Cedervej 35 kr., og prisen på Hortensiavej i Serritslev og Fanøgade/Mandøgade i Jerslev er også 35 kr. I etape 1 i Brønderslev Erhvervsområde Syd er prisen 50 kr. pr. kvadratmeter. Dertil kommer kloaktilslutningsbidrag for det bebyggede areal samt 20 kr. pr. kvadratmeter for det ”grønne” bræmmeareal. Prisen i det ny erhvervsområde i Jerslev er 75 kr. Heri er kloaktilslutningsbidraget indregnet. Fordelingen er grundpris på 35 kr. og 40 kr. i kloaktilslutning. Der er et byggemodningsbudget på 2.505.000 kr. for etape 2 og 3 i Erhvervsområde Syd. Der er tale om et erhvervsareal på 98.000 kvadratmeter, hvoraf et grønt bræmmeareal udgør ca. 16.800 kvadratmeter. Arealet er beliggende langs Aalborgvej/Sdr. Omfartsvej. Anlægsudgifterne til byggemodningen beløber sig til 4.786.000 kr. Teknik- og miljøudvalget går ind for, at der snarest holdes licitation, og at byggemodningen derefter kan komme i gang. Der er afsat penge på budgettet til byggemodning af etape to. Etape 2 omfatter anlæg af stamvej fra Håndværkervejs foreløbige afslutning til rundkørslen samt delvis beplantning i området. På den baggrund fast fastsættes markedsprisen til 50 kr. pr. kvadratmeter for det bebyggede areal plus kloaktilslutningsbidrag. Prisen for det ”grønne” bræmmeareal fastsættes til 20 kr. pr. kvadratmeter. Teknisk chef Asger Nielsen fortæller, at det er et ønske at adskille selve grundprisen og kloakbidraget. - De fleste andre kommuner benytter denne politik, og derfor ønsker vi at følge dette eksempel. Det gør det lettere at sammenligne priserne, siger Asger Nielsen. Grundpriserne er drøftet med Brønderslev Erhvervsudvikling, og de findes passende. Der ønskes dog forskellige priser, så de attraktive grunde med facadeværdi bliver dyrere end grunde i anden og tredje række. - Der er indhentet priser fra en række andre vendsysselske kommuner, for at kunne fastsætte priserne, fortæller Karsten Frederiksen.

Forsiden