Erhvervspolitik

Erhvervsindsats skal have en ”rød tråd”

Det er meget bevidst, at man har valgt et rådgivende udvalg, så man kan få folk udefra med THISTED: Torsdag 8. februar mødes for første gang det erhvervsudvalg, som Thisted Byråd har nedsat her efter kommunesammenlægningen. Udvalget skal ifølge sit opdrag ”udforme og implementere en erhvervspolitik, som kan skabe en ”rød tråd” i den ny Thisted Kommunes erhvervsindsats”. Koordineret indsats Det skal bl.a. ske ved at koordinere erhvervsindsatsen mellem egnens forskellige aktører på erhvervsområdet, at koordinere erhvervspolitikken og Thisted Kommunes øvrige politikområder, generel erhvervsservice, iværksætteri, EU-relaterede opgaver på erhvervsområdet og at varetage Thisted Kommunes interesser i forhold til Region Nordjylland og Nordjyllands Vækstforum. Ifølge borgmester Erik Hove Olesen (S), der er formand for udvalget, er det et meget bevidst valg, politikerne har truffet med dette udvalg. I stedet for at nedsætte et stående erhvervsudvalg, som i så fald kun kunne bestå af byrådspolitikere, har man valgt et rådgivende udvalg, som så hører under økonomiudvalget. På samme måde som den nye erhvervs- og udviklingsafdeling med Jan Krogh i spidsen hører direkte under kommunaldirektør Karl Aage Drengsgaard. Udover repræsentanter for denne afdeling deltager også jobcenterchef Hanne Fleron i møderne i erhvervsudvalget. Kun tre politikere I udvalget sidder udover borgmesteren kun to byrådspolitikere, nemlig formændene for teknisk udvalg og for børne-, familie- og kulturudvalget, hhv. Ole Westergaard (V) og Preben Dahlgaard (R). Følgende medlemmer af udvalget er nu udpeget: Ole Pedersen, Thy Turistforening, Hans Buck, Thy Erhvervsråd, Henrik Baun, handelsstanden, Randi Holler, Hanstholm Havneforum, Thorkild Bach, Dansk Industri Thy-Mors, Jens Larsen, Dansk Byggeri, Erik Bjerre Kristensen, LO, Thomas Nielsen, AC og FTF, Niels Jørgen Pedersen, landboforeningerne, Jan Nicolai Hansen, Hanstholm Fiskeriforening, Tage Leegaard, Landsbygruppen Thy, Sanne Bach, uddannelsesinstitutionerne, og Thomas Munk, det kulturelle område. Der skal endvidere vælges to personlige repræsentanter til erhvervsudvalget, og det sker på det første møde. @Byli.9.special.bund:Af Villy Dall villy.dall@nordjyske.dk