Lokalpolitik

Erhvervsjord er på trapperne

Lokalplan skal nu i høring

JERSLEV:Teknik- og Miljøudvalget har sagt god for det lokalplanforslag, der omfatter en udvidelse af erhvervsområdet i Jerslev. Forslaget skal behandles på byrådsmødet 9. april. - Forslaget indbærer, at man får et erhvervsareal, der opdeles i tre miljøklasseområder, så man i størst mulig udstrækning sikrer sig, at de mest støj- og forureningsbelastende virksomheder kommer til at ligge længst væk fra byen. I området tættest på bymidten får man mulighed for at lave erhverv med boliger, oplyser Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget. Han tilføjer, at Brønderslev Kommune fremover vil tage hensyn til det nye princip i forbindelse med planlægning af nye erhvervsarealer. - Der bliver tale om en opdeling i miljøklasser, hvor den mest belastende industri ligger yderst, og de mindst belastende erhverv placeres tættest på bymidten. Affaldsselskabet Vendsyssel Vest har - som den eneste foreløbig - lagt billet ind på køb af jord i Jerslevs nye erhvevsområde. - Vi har ikke hørt, at der ikke skulle være interesse for at flytte ud i området. Vi håber - og går bestemt ud fra - at de signaler, de erhvervsdrivende har sendt om, at man ønsker erhvervsjord i Jerslev også indebærer, at nogle har interesse i at benytte området. Byrådet gav på mødet i december i fjor en anlægsbevilling på 1.650.000 kr. til byggemodning samt 1.200.000 kr. til anlæg af en omfartsvej.