Erhvervsliv tror på politikerløfter

Formand for Nibe Erhvervsråd aner politisk vilje til flere erhvervs-udstykninger

Lars Vedsted
Hæder: Formand for Nibe Erhvervsråd, Gert Kristensen, overrækker årets Initiativpris til den daglige leder af Skalcentret Nibe Erhvervspark, Lone Haagerup, fra Multiservicehuset.dk. privatfoto
Erhvervspolitik 20. marts 2007 05:00

NIBE: Sammenlægningsudvalgets flertal satte en brat stopper for udstykningen af flere kommunale erhvervsgrunde i vækst-Nibe, den sidste grund er solgt forlængst, men formanden for Nibe Erhvervsråd vejrer morgenluft. - Det er mit klare indtryk, at borgmester Henning G. Jensen (S) og resten af Sammenlægningsudvalget gav tilsagn om flere erhvervsgrunde, og det er ikke så vigtigt, om det bliver her og nu eller lidt senere. De skal nok komme, siger formanden, vindmøllekonsulent Gert Kristensen, oven på erhvervsrådets generalforsamling Han registrerer en lind strøm af virksomheder, der jævnligt forespørger om muligheden for at slå sig ned i Nibeområdet. En udvidelse af erhvervsområdet Skalhuse i Nibe og et nyt ved Vokslev nyder fortsat højeste prioritet, og indgår i Kommuneplanen. - Arealerne ved Vokslev skal først og fremmest tiltrække virksomheder, der ikke har behov for samme grad af ”udsigtsprofil”, herlighedsværdier som i Nibe, forklarer Gert Kristensen. Han var oprindelig indædt modstander af sammenlægning med Aalborg Kommune, men på erhvervsrådets generalforsamling lød der helt andre toner fra formanden, der også sidder i Aalborg Erhvervsråd som repræsentant for Nibe Udviklingsråd - samarbejdsorgan for erhverv, handel og turisme. - Når vi lokalt fremfører ønsker i enighed, så bliver der lyttet, lød det fra Gert Kristensen. Han roser erhvervsafdelingen på borgmesterkontoret med Vibeke Lei Stoustrup i spidsen, og Finn Lange som fast kontakt med kontortid i Skalcentret Nibe Erhvervspark et par gange om ugen. Gert Kristensen konstaterer, at nogle af konsulenterne i erhvervsafdelingen er yderst specialiserede. - Dem kan vi også trække på. Fagligheden er på den måde opgraderet sammenlignet med den gamle Nibe Kommune. Den genvalgte formand for Nibe Erhvervsråd frygter ikke, at erhvervsafdelingens nære tilknytning til borgmesterkontoret ”farver” konsulenternes rådgivning i en bestemt retning. - Nej, slet ikke. Tvært-imod opfatter jeg afdelingens placering netop der som et udtryk for positiv politisk bevågenhed.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...