Erhvervslivet er bekymret over udsigten til at blive nationalpark

Gruppe ikke overbevist om, at erhvervslivet kan udvikle sig positivt og få udbytte i eventuelt kommende park

Nationalpark Skagen Odde dækker et stort område i både Hjørring og Frederikshavn kommuner. Erhvervslivet er langt fra overbevist om, at forslaget om en park er en god idé.

Nationalpark Skagen Odde dækker et stort område i både Hjørring og Frederikshavn kommuner. Erhvervslivet er langt fra overbevist om, at forslaget om en park er en god idé.

En eventuelt kommende nationalpark, Skagen Odde, er uinteressant for erhvervslivet. Sådan lyder konklusionen fra ”Erhvervsgruppen”. Den er en af de arbejdsgrupper, der skal vurdere, om og i hvilken form og udstrækning, det er en god ide" at etablere Nationalpark Skagen Odde. Efter lang tids grundigt arbejde, er den fremherskende holdning i Erhvervsgruppen, at etablering af Nationalparken ikke i sig selv vil afføde væsentlige nye muligheder for erhvervslivet. - Det er også den overvejende holdning i Erhvervsgruppen, at det nuværende erhvervsliv, hvor landbruget er det fysisk set mest dominerende, samt bosættelsen i området skal sikres og garanteres udviklingsmuligheder, siger Torben Nilsson, Ugilt, fra arbejdsgruppen. Erhvervsgruppen anbefaler således, at ingen større sammenhængende landbrugsarealer eller byer bør indgå i et eventuelt nationalparkområde. Erhvervsgruppen føler sig ikke overbevist om, at udviklingsmuligheder for områdets nuværende erhvervsliv og bosættelse er sikret i en kommende nationalpark. - Vi er stærkt bekymrede over det faktum, at kun ganske få beboere fra det skitserede nationalparkområde har ønsket at engagere sig i de arbejdsgrupper, der skal vurdere, om en nationalpark vil blive positivt befordrende for området. Denne manglende interesse blev i erhvervsgruppens regi tydeliggjort, da man indbød til stort anlagt og bredt annonceret debat- og informationsmøde for det lokale erhvervsliv. Udover erhvervsgruppen var der blandt de ni fremmødte blot 4-5 personer, der drev selvstændig erhvervsvirksomhed i det skitserede nationalparkområde, siger Torben Nilsson. Det er erhvervsgruppens fornemmelse, at kun ganske få beboere fra det skitserede nationalparkområde er klar over, at samlet set cirka 70 mennesker (mange bosiddende uden for det skitserede nationalparkområde, folk fra landsdækkende foreninger og organisationer samt personer fra kommunale forvaltninger), fordelt på styre- og arbejdsgrupper, er ved at planlægge, at de skal bo i et nationalparkområde.